Teenused - 162600-2015

Kuva koondatud vaade

12/05/2015    S91

Itaalia-Parma: Tugi riiklikele toitumisuuringutele kooskõlas ELi menüü-uuringu metoodikaga (5. tugi)

2015/S 091-162600

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Postiaadress: via Carlo Magno 1A
Linn: Parma PR
Sihtnumber: 43126
Riik: Itaalia

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=844

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Tugi riiklikele toitumisuuringutele kooskõlas ELi menüü-uuringu metoodikaga (5. tugi)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 8: Uurimis- ja arendusteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Käesoleva hankemenetluse eesmärk on sõlmida otsesed teenuste osutamise lepingud ELi liikmesriikide ning Islandi, Norra ja Šveitsi organisatsioonidega, keda valitsus on volitanud perioodil 2015–2020 riiklikul tasandil toitumisuuringuid tegema ning kui vastavas riigis ei ole kavandatava sihtrühma seas riiklikku toitumisuuringut viimasel 5 aastal tehtud. Sõlmitavate lepingute raames peavad töövõtjad kas kohandama metoodikat või töötama välja metoodika, mida kasutataks nimetatud uuringutes kooskõlas EFSA ELi menüü metoodikaga. Lepingute täitmise tulemusel kogutud toitumist käsitlevad andmed peavad olema ilma kasutuspiiranguteta kättesaadavad EFSA teaduslikeks tegevusteks.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73200000 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
1. osa: ülempiir 165 000 EUR on võimalik maksimaalne eelarve.
2. osa: ülempiir 165 000 EUR on võimalik maksimaalne eelarve.
EFSA sõlmib võimalikult palju eraldi lepinguid, kusjuures osa kohta on eelarve 607 500 EUR, mis on EFSA-le kooskõlas EFSA ELi menüü metoodikaga riiklike toitumisuuringute toetamiseks kättesaadav.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 54 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: "Laste uuring", mis hõlmab 3 kuu kuni 9 aasta vanuseid lapsi
1)Lühikirjeldus
1. eesmärk: kohandada metoodikat või töötada välja metoodika, mida kasutada riiklikus toidu tarbimise uuringus kooskõlas EFSA ELi menüü metoodika juhendiga ning valmistada ette riiklikud protokollid ja muud seotud dokumendid ja edastada need EFSA-le, katsetada ning viia ellu riiklik toitumisuuring.
2. eesmärk: uuringuga kogutud toidutarbimisandmete ja seotud teabe ettevalmistamine ning edastamine EFSA-le nõutud formaadis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73200000 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused

3)Kogus või ulatus
Ülempiir 165 000 EUR on võimalik maksimaalne eelarve.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 165 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 54 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
EFSA sõlmib võimalikult palju eraldi lepinguid, kusjuures osa kohta on eelarve 607 500 EUR, mis on EFSA-le kooskõlas EFSA ELi menüü metoodikaga riiklike toitumisuuringute toetamiseks kättesaadav. Samuti ei ole välistatud, et kooskõlas EFSA ELi menüü metoodikaga tehtavate riiklike toitumisuuringute toetamiseks mõeldud kogu EFSA eelarvet 2015. aastal suurendatakse. Sellisel juhul võidakse lepingu sõlmimise ajal olemasolevat täiendavat rahastust jagada (mõlema osa) pakkujate vahel olenevalt nende positsioonist parima kvaliteedi ja hinna suhte alusel koostatud järjekorras.
Osa nr: 2 Osa nimetus: "Täiskasvanute uuring", mis hõlmab 10 kuni 74 aasta vanuseid inimesi
1)Lühikirjeldus
1. eesmärk: kohandada metoodikat või töötada välja metoodika, mida kasutada riiklikus toidu tarbimise uuringus kooskõlas EFSA ELi menüü metoodika juhendiga ning valmistada ette riiklikud protokollid ja muud seotud dokumendid ja edastada need EFSA-le, katsetada ning viia ellu riiklik toitumisuuring.
2. eesmärk: uuringuga kogutud toidutarbimisandmete ja seotud teabe ettevalmistamine ning edastamine EFSA-le nõutud formaadis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73200000 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused

3)Kogus või ulatus
Ülempiir 165 000 EUR on võimalik maksimaalne eelarve.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 165 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 54 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
EFSA sõlmib võimalikult palju eraldi lepinguid, kusjuures osa kohta on eelarve 607 500 EUR, mis on EFSA-le kooskõlas EFSA ELi menüü metoodikaga riiklike toitumisuuringute toetamiseks kättesaadav.
Samuti ei ole välistatud, et kooskõlas EFSA ELi menüü metoodikaga tehtavate riiklike toitumisuuringute toetamiseks mõeldud kogu EFSA eelarvet 2015. aastal suurendatakse. Sellisel juhul võidakse lepingu sõlmimise ajal olemasolevat täiendavat rahastust jagada (mõlema osa) pakkujate vahel olenevalt nende positsioonist parima kvaliteedi ja hinna suhte alusel koostatud järjekorras.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt täpsemat teavet iseloomustuse 2. osast (avaldatud veebis).
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt täpsemat teavet iseloomustuse 2. osast (avaldatud veebis).
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt täpsemat teavet iseloomustuse 2. osast (avaldatud veebis).
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt täpsemat teavet iseloomustuse 2. osast (avaldatud veebis).
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt täpsemat teavet iseloomustuse 2. osast (avaldatud veebis).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
OC/EFSA/DATA/2015/03.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
7.8.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 26.8.2015 - 14:30

Pakkumuste avamise koht:

EFSA ruumid, Parma.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: vaatlejana võib osaleda 1 volitatud esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumente saab punktis I.1 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist. Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
30.4.2015