Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 162600-2015

Pateikti glaustą rodinį

12/05/2015    S91    Agentūros - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Italija-Parma: Parama nacionaliniams mitybos tyrimams, vadovaujantis ES valgiaraščių metodika (penktoji parama)

2015/S 091-162600

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Adresas: via Carlo Magno 1A
Miestas: Parma PR
Pašto kodas: 43126
Šalis: Italija

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=844

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Parama nacionaliniams mitybos tyrimams, vadovaujantis ES valgiaraščių metodika (penktoji parama).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 8: Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šios pirkimo procedūros tikslas – paskirti tiesiogines paslaugų pirkimo sutartis organizacijoms iš ES valstybių narių ir iš Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos, kurios turi vyriausybės įpareigojimą atlikti tyrimą nacionaliniu lygmeniu 2015–2020 m. laikotarpiu ir nacionalinis mitybos tyrimas planuojamai tikslinei grupei šalyje nebuvo vykdytas pastaruosius 5 metus. Pagal šias sudarytas sutartis rangovas (-ai) turėtų arba pritaikyti, arba sukurti metodiką, kuri bus naudojama šiuose tyrimuose vadovaujantis EFSA gairėmis dėl ES meniu metodikos. Sutarčių veikimo laikotarpiu surinkti mitybos duomenys turėtų būti prieinami EFSA mokslinei veiklai be jokių naudojimo apribojimų.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73200000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
1 dalis: konkurso viršutinė 165 000 EUR riba yra maksimali.
2 dalis: konkurso viršutinė 165 000 EUR riba yra maksimali.
EFSA sudarys tiek individualių sutarčių, kiek įmanoma neviršijant 607 500 EUR vienos dalies biudžeto, kurį EFSA skiria siekdama remti nacionalinius mitybos tyrimus laikydamasi EFSA ES valgiaraščių metodikos.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 54 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: „Vaikų tyrimas“, įskaitant kūdikius nuo 3 mėnesių iki 9 metų amžiaus vaikų
1)Trumpas aprašymas
1 tikslas: pritaikyti arba sukurti metodiką, kuri bus naudojama atliekant nacionalinį maisto vartojimo tyrimą, vadovaujantis EFSA gairėmis dėl ES meniu metodikos, ir parengti bei pateikti EFSA nacionalinius protokolus ir susijusius dokumentus, ir valdyti bei atlikti duomenų rinkimą.
2 tikslas: parengti ir perduoti EFSA duomenis, susijusius su maisto vartojimu, bei tyrimo metu surinktą susijusią informaciją EFSA reikalaujamu formatu.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73200000

3)Kiekis arba apimtis
Konkurso viršutinė 165 000 EUR riba yra maksimali.
Numatoma vertė be PVM: 165 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 54 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
EFSA sudarys tiek individualių sutarčių, kiek įmanoma neviršijant 607 500 EUR vienos dalies biudžeto, kurį EFSA skiria siekdama remti nacionalinius mitybos tyrimus laikydamasi EFSA ES valgiaraščių metodikos. Taip pat yra galimybė, kad visas EFSA biudžetas, skiriamas nacionaliniams mitybos tyrimams remti pagal EFSA ES valgiaraščių metodiką, bus padidintas 2015 m. Tokiu atveju sutarties sudarymo metu bet kokios papildomos lėšos gali būti paskirtos konkurso dalyviams (abiem dalims) pagal padėtį eilėje, kuri nustatoma pritaikius geriausios piniginės vertės formulę.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: „Suaugusiųjų tyrimas“, įskaitant asmenis nuo 10 iki 74 metų
1)Trumpas aprašymas
1 tikslas: pritaikyti arba sukurti metodiką, kuri bus naudojama atliekant nacionalinį maisto vartojimo tyrimą, vadovaujantis EFSA gairėmis dėl ES meniu metodikos, ir parengti bei pateikti EFSA nacionalinius protokolus ir susijusius dokumentus, ir valdyti bei atlikti duomenų rinkimą.
2 tikslas: parengti ir perduoti EFSA duomenis, susijusius su maisto vartojimu, bei tyrimo metu surinktą susijusią informaciją EFSA reikalaujamu formatu.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73200000

3)Kiekis arba apimtis
Konkurso viršutinė 165 000 EUR riba yra maksimali.
Numatoma vertė be PVM: 165 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 54 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
EFSA sudarys tiek individualių sutarčių, kiek įmanoma neviršijant 607 500 EUR vienos dalies biudžeto, kurį EFSA skiria siekdama remti nacionalinius mitybos tyrimus laikydamasi EFSA ES valgiaraščių metodikos.
Taip pat yra galimybė, kad visas EFSA biudžetas, skiriamas nacionaliniams mitybos tyrimams remti pagal EFSA ES valgiaraščių metodiką, bus padidintas 2015 m. Tokiu atveju sutarties sudarymo metu bet kokios papildomos lėšos gali būti paskirtos konkurso dalyviams (abiem dalims) pagal padėtį eilėje, kuri nustatoma pritaikius geriausios piniginės vertės formulę.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Prašome žr. konkurso dokumentus.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Prašome žr. konkurso dokumentus.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Išdėstyta specifikacijų, prieinamų internete, 2 dalyje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
OC/EFSA/DATA/2015/03.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
7.8.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 26.8.2015 - 14:30

Vieta:

EFSA patalpos, Parma.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: 1 įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti kaip stebėtojas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jei Jūs manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Toks skundas neturi galios sustabdyti apeliacijų pateikimo laikotarpio ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio. Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1 dalyje nurodytai institucijai.

VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30.4.2015