Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 162608-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Hobro: Udstyr til parker og legepladser

2023/S 055-162608

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 38781715
Postadresse: Nordre Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Kynde
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
Telefon: +45 97113000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mariagerfjord.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af dynamiske indkøbssystem — legepladser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
43325000 Udstyr til parker og legepladser
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det begrænsede udbud vedrører etablering af dynamisk indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Jysk Fællesindkøb: Mariagerfjord Kommune, Norddjurs Kommune, Rebild Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune For Rebild Kommunes vedkommende gælder følgende: Børne- og Ungeområdet er obligatoriske brugere af aftalen, alle andre områder kan benytte den frivilligt. Hvis en kommune ikke fra start har tilsluttet sig den enkelte delaftale, gøres der opmærksom på, at alle kommuner i Jysk Fællesindkøb har mulighed for at tilslutte sig aftalen hver for sig i løbet af aftaleperioden, herunder efterfølgende optionsperioder. Når en kommune først er tilsluttet aftalen, er denne kommuneforpligtet på lige fod med de øvrige deltagende kommuner. Det skal bemærkes, at kommuner, der ikke ved udbudsforretningens start har tilsluttet sig, ikke har pligt til at tilslutte sig, men udelukkende har mulighed herfor.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører dynamisk indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til samtlige forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: Delaftale 1 — Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr (Omvendt miniudbud) Miniudbud på understående område vil være med budget uden konkurrence på den samlede tilbudssum. Delaftale 1 omhandler alle former for udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr, og tilbehør som f.eks., men ikke begrænset til: · Traditionelle legeredskaber · Naturlegeredskaber · Solsejl · Bålhytter · Bord og bænke · Faldunderlag · Interaktive legepladser · Fitnessredskaber · Multibaner · Boldburer · Parkourbaner · Skaterudstyr. Estimeret omsætning årlig 5 300 000 DKK. Delaftale 2 — Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr (Miniudbud) Miniudbud på understående område vil være uden budget med konkurrence på den samlede tilbudssum. Delaftale 2 omhandler alle former for udendørslege-, fitness- og aktivitetsudstyr, og tilbehør som f.eks., men ikke begrænset til: · Traditionelle legeredskaber· Naturlegeredskaber · Solsejl · Bålhytter · Bord og bænke · Faldunderlag · Interaktive legepladser ·Fitnessredskaber · Multibaner · Boldburer · Parcourbaner · Skaterudstyr. Estimeret omsætning årlig 1 325 000 DKK. Der kan deltages i én eller alle delaftaler (bilag 3). For nærmere beskrivelse af de udbudte delaftaler, herunder de mindstekrav der skal være opfyldt, henvises til kravspecifikationen (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den forventede omsætning for hver delaftale er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Det udbudte dynamiske indkøbssystem har en løbetid på 10 år, med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Lukning af dynamisk indkøbssystem

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 130-232667
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Lukning af dynamisk indkøbssystem

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: København Ø
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023