Varer - 162639-2020

06/04/2020    S68    Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København: Betonvarer

2020/S 068-162639

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 053-126963)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Michael Brinch-Pedersen
E-mail: TMBP@BANE.dk
Telefon: +45 20314673

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af perronelementer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44114200 Betonvarer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale og omfatter produktion og levering af perronelementer til brug for løbende vedligeholdelse, fornyelse og ny-anlæggelse af perroner på Banedanmarks togstationer i hele Danmark.

Rammeaftalen skal sikre faste rammer for indkøb af perronelementer samt ét ensartet perronsystem og uniformt visuelt udtryk på Banedanmarks stationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 053-126963

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III
Placering af det tekststykke, der skal ændres: III.1.3)
I stedet for:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver som minimum vedlægger to (2) referencer på levering af armerede bærende betonelementer, udført med en kompleksitet og i en størrelsesorden som den udbudte vare, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Læses:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver som minimum vedlægger to (2) referencer på levering af armerede bærende betonelementer, udført som minimum med en kompleksitet og i en geometrisk størrelsesorden som det tilbudte system/produkt samt i en projektmæssig størrelsesorden som den udbudte case, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Det præciseres yderligere, at ”kompleksitet” både skal ses i forhold til kompleksiteten af det samlede tilbudte system såvel som i det enkelte elements opbygning

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: