Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162662-2023

Kompaktansicht anzeigen

17/03/2023    S55

Finnland-Tampere: Teile für Luftfahrzeuge

2023/S 055-162662

Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationale Identifikationsnummer: 0952029-9
Postanschrift: PL 69
Ort: Tampere
Postleitzahl: FI-33541
Land: Finnland
E-Mail: purchase5.fdflogcom@mil.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Nokkalaskutelineen laitteisto C295M-koneelle AOG-tilanteessa
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf

NUTS-Code FI197 Pirkanmaa

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Hankinnan kohteena on C295M-koneen nokkalaskutelineen laitteet.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34731000 Teile für Luftfahrzeuge

II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 503315.23 EUR
ohne MwSt

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Auftragsbekanntmachung
Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.)
Richtlinie 2009/81/EG
1) Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2009/81/EG
Alle Angebote, die im Anschluss an ein offenes Verfahren, ein nicht offenes Verfahren oder einen wettbewerblichen Dialog abgegeben wurden, waren nicht ordnungsgemäß oder unannehmbar. Es wurden lediglich die Bieter an den Verhandlungen beteiligt, die die qualitativen Eignungskriterien erfüllten: nein
2) Sonstige Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
Der Auftrag betrifft Dienstleistungen, die Gegenstand von Anhang II B der Richtlinie sind
Hankinta toteutetaan julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011, jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki) nojalla. Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuuslain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2022/C 100/03) ML10 a.-kohdan (Miehitetyt "ilma-alukset" ja "ilmaa keveämmät ilma-alukset" sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit) mukaisesta tarvikkeesta, jonka käyttötarkoitus on sotilaallinen. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankittava tarvike tulee sotilaskäytössä olevan CC-kaluston (C295M) käyttöön.
Hankinta toteutetaan lain 22 § 1 momentin 5 kohdan perusteella EU-kynnysarvon ylittävän menettelyn mukaisena suorahankintana valitulta toi-mittajalta. Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.
Hankinnan kohteena oleva CC-kaluston nokkalaskutelineen laitteisto on sitä käyttävän C295M-kone kannalta kriittinen, sillä se on kiinteä rakenne, jota ilman kone ei ole lentokelpoinen. Nyt kyseessä oleva laitteisto on vaurioitunut. Normaalitilanteessa kyseinen vaurioitunut laitteisto korvattaisiin varalaitteistolla ja vaurioitunut laitteisto toimitettaisiin järjestelmän ylläpitosopimukseen sisältyvään laitehuoltoon. Varalaitteisto on kuitenkin toimitettu aiemmin peruskorjaukseen, mutta johtuen huoltokierron hitaudesta ja tehottomuudesta, se ei ole tällä hetkellä asennettavissa koneeseen. Tällä hetkellä laskutelineiden huoltoprosessissa on ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet globaalin pulan C295M-koneiden peruskorjausten ja huoltojen osalta. Edellä mainituista seikoista johtuen C295M-kone odottaa nokkalaskutelineen laitteistoa AOG-tilassa. Jotta kone voitaisiin palauttaa lentokelpoiseksi mahdollisimman pian, joudutaan hankkimaan uusi nokkalaskutelineen laitteisto.
Hankinnan toimittajaksi on valittu koneen alkuperäinen valmistaja Airbus Defence & Space (ADS), sillä heillä on valmius toimittaa halutut tuotteet maaliskuun 2023 loppuun mennessä. ADS on onnistunut neuvottelemaan Puolustusvoimille alun perin toiselle asiakkaalle varatun laskutelineen suoraan tuotantolinjalta. Tällaista järjestelyä ei ole saatavissa muiden toimittajien kautta. Lisäksi luvattu toimitusaika on huomattavasti nopeampi kuin, mikäli tilattaisiin uusi nokkalaskuteline niiden alkuperäiseltä valmistajalta CESA:lta tai odotettaisiin Puolustusvoimien huoltokierrossa parhaillaan olevan nokkalaskutelineen valmistumista. Uuden laitteen toimitusaika on normaalisti minimissään 35 viikkoa ja huoltokierrossa olevan laitteen on arvioitu valmistuvan aikaisintaan 60 vuorokauden kuluttua.
Hankinnan tekeminen on perusteltua, sillä edellä kuvatun mukaisesti kyseessä on hankintaorganisaatiosta johtumaton viivästys ja ennalta-arvaamaton vikatilanne.
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr: 2023-122831-001
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
9.3.2023
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.
Nationale Identifikationsnummer: ESA28006104
Postanschrift: Calle Aviocar, 2
Ort: Madrid
Postleitzahl: 28906
Land: Spanien

V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 503315.23 EUR
ohne MwSt
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13.3.2023