Usluge - 162703-2018

14/04/2018    S73

Hrvatska-Zagreb: Osigurateljne usluge

2018/S 073-162703

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 024-051072)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katica Ivan
E-pošta: katica.ivan@hac.hr
Telefon: +385 14697372
Telefaks: +385 14697307

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.arz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)

Referentni broj: 14-V-18/6
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/04/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 024-051072

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

6.6.2018 00:00

Glasi:

5.8.2018 00:00

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [1]
Umjesto:

Kvaliteta usluge

Glasi:

Kvaliteta usluge s obzirom na rok plaćanja nespornog dijela

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1]
Umjesto:

15 %

Glasi:

10 %

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trošak ponder / Opis [1]
Umjesto:

85 %

Glasi:

90 %

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 08/03/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 07/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 08/03/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 07/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: