Dienstleistungen - 162771-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Unbestimmt 

Schweden-Solna: Kantinen- und Verpflegungsdienste

2018/S 073-162771

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Solna stad
212000-0183
Stadshusgången 2
Solna
171 86
Schweden
Kontaktstelle(n): Hanna Sandström
E-Mail: hanna.sandstrom@solna.se
NUTS-Code: SE110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.solna.se

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzknffary&GoTo=Docs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzknffary&GoTo=Tender
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Måltidsentreprenad för Solna stads skolor och förskolor

Referenznummer der Bekanntmachung: BUN/2018:153
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Leverantören ska ansvara för en obruten kvalitetskedja från inköp av råvaror till färdiga matportioner, leverans samt servering av måltider i Solna stads kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskola.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15894210
55511000
55521200
55523100
55524000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE110
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beskrivning av upphandlingen.

Bakgrund och syfte.

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Hem och familj har det grundläggande ansvaret. Eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor. Förskolan och skolan har stora möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Utgångspunkten för kosthållningen i Solna stad är råd upprättade av livsmedelsverket.

Syftet med upphandlingen är att staden ska teckna avtal med en samarbetspartner och leverantör av måltidstjänster.

Berörda verksamheter.

Solna stad har idag ett 40-tal kommunala förskolor varav 17 stycken ingår i denna upphandling. Utöver förskolor ingår 9 st grundskolor och 1 gymnasieskola.

Bland de kommunala grundskolorna så är 4 st utrustade med tillagningskök.

Avtalsform.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Avtalstid.

Avtalet tecknas för en period om två och ett halvt år (2,5) år. Staden kan därefter förlänga avtalet med upp till och med fyra (4) år.

Omfattningen i övrigt framgår av Upphandlingsdokumentet med dess bilagor.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2019
Ende: 30/06/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 22/05/2018
Ortszeit: 23:59
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Förvaltningsrätten
Stockholm
Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2018