Lieferungen - 162843-2018

14/04/2018    S73    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szeged: Versorgungstransformatoren

2018/S 073-162843

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
NKM Áramhálózati Kft.
AK15797
Kossuth Lajos sgt. 64–66.
Szeged
6724
Ungarn
Kontaktstelle(n): Mikle-Baráth Miklós
Telefon: +36 62565565-1248
E-Mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax: +36 62568000
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nkmaramhalozat.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.nkmaramhalozat.hu//pages/aloldal.jsp?1=1&id=22730&type=18
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

L01/2018/1200001414 120/22 kV 25 MVA transzformátor beszerzése Szabadszállás és 35/22 kV 16 MVA transzformátor beszerzése Bácsalmás alállomásba

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31174000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1db 120/22 kV (NAF/KÖF) 25 MVA transzformátor beszerzése Szabadszállás alállomásba és 1 db 35/22kV (KÖF/KÖF) 16MVA transzformátor beszerzése Bácsalmás alállomásba

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 475 410.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1db 120/22 kV 25 MVA transzformátor beszerzése Szabadszállás alállomásba

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31174000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU331
Hauptort der Ausführung:

Szabadszállás 120/22kV alállomásba.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1db 120/22 kV 25 MVA transzformátor beszerzése Szabadszállás alállomásba

(NAF/KÖF transzformátor).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Teljes költségelemzés (TCO) / Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 278 688.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlatok összehasonlítására a teljes költségelemzés módszere (kapitalizáció) kerül alkalmazásra: az áron felül a trafók veszteségi értékeit is figyelembe veszi – ajánlati ár és a gépek teljes élettartama alatt felmerülő ktg-k kerülnek összegzésre és összehasonlításra (részletesen a KD-ben). AK nem alkalmazza a KBT. 75.§ (2) bek. e) pontját. FAKSZ: Mikle-Baráth Miklós, 00653.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1db 35/22kV 16MVA transzformátor beszerzése Bácsalmás alállomásba

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31174000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU33
Hauptort der Ausführung:

Bácsalmás 35/22kV-os alállomásban.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1db 35/22kV 16MVA transzformátor beszerzése Bácsalmás alállomásba (KÖF/FÖF transzformátor)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Teljes költségelemzés (TCO) / Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 196 722.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlatok összehasonlítására a teljes költségelemzés módszere (kapitalizáció) kerül alkalmazásra: az áron felül a trafók veszteségi értékeit is figyelembe veszi – ajánlati ár és a gépek teljes élettartama alatt felmerülő ktg-k kerülnek összegzésre és összehasonlításra (részletesen a KD-ben). AK nem alkalmazza a KBT. 75.§ (2) bek. e) pontját. FAKSZ: Mikle-Baráth Miklós, 00653.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (gazdasági szereplő), akire vonatkozóan a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben és az 63. § (1)bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

Igazolás módja:

Az Ajánlatkérő a kizáró okokat Kbt. 69. § (2) bek. tekintettel kéri, hogy a Részvételre Jelentkező továbbá adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet a részvételre jelentkezés részeként nyújtsa be a közbeszerzési dokumentumokban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott és Részvételre Jelentkező által kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16§). Az alvállalkozó tekintetében az részvételre jelentkező nyilatkozatának benyújtása szükséges arról, hogy nem tartoznak az eljárásban érvényesített kizáró okok hatálya alá (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. §).

A Kbt. 69. § (2) bek. alapján Az ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg – több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban – ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett adatbázisok adatait is.

A kizáró okok igazolása a Kbt. 69. § (8) bek. szerint történik.

A kizáró okok igazolására a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a Kbt. 62. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. §, a Kbt. 63. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 9. § irányadó.

A kizáró okok igazolására a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a Kbt. 62. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10. §, a Kbt. 63. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 11. § irányadó.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtása szükséges a Kbt. 62. §-ában és a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell benyújtani.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P1.) Kbt. 65. § (1) bek a) pontja, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR 321) 19. § (1) bek a) pontja alapján a részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozzon valamennyi a részvételi felhívás feladását (lásd a jelen felhívás VI.5) pontját) megelőző 12 hónapban vezetett számlájáról (pénzügyi intézmény és számlaszám megjelölésével), továbbá arról, hogy a számlákon volt-e felhívás feladását (lásd a jelen felhívás VI.5) pontját) megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás.

Kbt. 69. § (4) bek. alkalmazásában az igazolás módja: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat (eredeti vagy egyszerű másolati példányban) arra nézve, hogy mióta vezeti számláját, és a felhívás feladását (lásd a jelen felhívás VI.5) pontját) megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás a számláján volt-e, és ha igen, hány alkalommal volt, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2.) Kbt. 65. § (1) bek a) pontja, illetve a VHR 321 19. § (1) bek b) pontja alapján részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozzon, hogy a legutolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló beszámolója (vagy jogelődje beszámolója), a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P3.) A VHR 321 19. § (1) bek c) pontja alapján részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozzon a felhívás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező utolsó mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételét is a 2.) pontban írottak szerint ellenőrzi a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolóból a Kbt. 65. § (1) bek a) pontjára, a VHR 321 19. §(1) bek c) pontjára tekintettel.

Azon részvételre jelentkező, aki nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolóval, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a VHR 321 19. §-ának (3) bek.-re tekintettel alkalmasságára vonatkozóan részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozzon.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amelyről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett nyilatkozat, illetve a pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy számláján a részvételi felhívás feladását (lásd a jelen felhívás VI.5) pontját) megelőző 12 hónapban kétszer, vagy annál több alkalommal volt 15 napot meghaladó sorban állás.

P2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló beszámolója szerint az utolsó lezárt üzleti év végén az adózott eredménye negatív.

Azon részvételre jelentkező, aki nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a VHR 321 19. §-ának (2) bekezdésére tekintettel alkalmasságát a beszámoló kapcsán előírt alkalmassági feltétel helyett a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Ebben az esetben alkalmatlan a részvételre jelentkező akkor, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (1. rész esetében NAF/KÖF transzformátor legalább 25 MVA-es, 2. rész esetében KÖF/KÖF transzformátor legalább 16 MVA-es) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 1. rész esetében 30 000 000 Ft összeget, a 2. rész esetében a 20 000 000 Ft összeget.

P3.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el (VHR 321 19. §(1) bek c) szerint)vagy ha az utolsó lezárt üzleti évi árbevételről szóló nyilatkozata alapján az áfa nélküli számított teljes árbevétele nem éri el az (VHR 321 19. §-ának (3) bek szerint) az 1. rész esetében 60 000 000 Ft összeget, a 2. rész esetében a 40 000 000 Ft összeget.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1. Vonatkozó szabványoknak, szabvány családoknak való megfelelés.

Igazolás módja: Részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozzon, hogy a közbeszerzés tárgya.

Szerinti termékek megfelelnek a szabványoknak. VHR 321 21.§ (1) bek. i), VHR 307 4. § (4) bek.

M2. Közbeszerzés tárgyára vonatkozó referencia.

Igazolás módja: Részvételre jelentkező az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozzon a legjelentősebb szállításairól.

(leírás, összegek, dátumok, megrendelők). (VHR 321 22. § (1)(2)).

Folytatása a III.1.3) pont alkalmassági minimumkövetelményeknek:

MSZ EN ISO 1461 Tűzihorganyzással kialakított bevonatok kész vas- és acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszerek.

MSZ EN ISO 2409 Festékek és lakkok. Rácsvágásos vizsgálat.

MSZ EN ISO 2808 Festékek és lakkok. Rétegvastagság meghatározása.

A nemzeti szabványok élet- és egészségvédelmet, vagyonbiztonságot érintő előírásai elsődlegesek.

Egyéb előírásokat tekintve elsődlegesek az MSZ EN, MSZ IEC, MSZ HD, MSZ szabványok, ezek hiányában az IEC előírások a mértékadóak.

Az Ajánlattevő által javasolt egyéb nemzetközi és nemzeti szabvány alkalmazása minden esetben Ajánlatkérő engedélyéhez kötött, az elbíráláshoz Ajánlattevőnek be kell nyújtania annak (vagy az alkalmazni kívánt résznek és a hivatkozásoknak) hiteles magyar nyelvű fordítását.

M2.) VHR 321. 21. § (1) bek. a) és (1a) bek. a) pontja alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a legjelentősebb szállításai közül nincs legalább 1. rész esetében 1db minimum 25 MVA-es NAF/KÖF transzformátor, 2. rész esetében 1db minimum 16 MVA-es KÖF/KÖF transzformátor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1.) a VHR 321. 21. § (1) bekezdés i) pontja és a VHR 307. 4. § (4) bekezdés alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg a következő (vagy ezekkel egyenértékű) szabványoknak:

A gyártás során betartandók a Szerződés létrejöttének időpontjában a készülékekre érvényes alábbi szabványok:

Nemzeti és nemzetközi szabványok.

1. és 2. rész esetében:

MSZ EN 60076-1:2003 Teljesítménytranszformátorok. Általános előírások.

MSZ EN 60076-2:2011 Erősáramú transzformátorok. Melegedés.

MSZ EN 60076-3:2001 Teljesítménytranszformátorok. 3. rész: Szigetelési szintek, villamos szilárdsági vizsgálatok és külső légközök.

MSZ EN 60076-4:2003 Teljesítménytranszformátorok. 4. rész: A lökőfeszültség- és a kapcsolási hullámú vizsgálatok irányelvei.

MSZ EN 60076-5:2006 Teljesítménytranszformátorok. 5. rész: Zárlatbiztosság.

MSZ EN 60076-10:2001 Teljesítménytranszformátorok. 10. rész: A zajszintek meghatározása.

MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése.

MSZ EN 50180:2011 1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A- 3,15 kA áramerősségű átvezető szigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz.

MSZ EN 60214 Terhelés alatti fokozatkapcsolók.

IEC 60599 Mineral oil -impregnated ectrical eqvipment in service- Guide to the interpretation of dissolved and free gasas analysis.

IEC 60542 Application guide for on-load tap-changers.

IEC /TR 60616 Terminal and tapping markings for power transformers.

IEC 60722 Guide to the lightning impulse and switching impulse testing of power transformers and reactors.

IEC 61619 Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - Method of determination by capillary column gas chromatography.

IEC 60354 Loading guide for oil-immersed power transformers.

IEC 60616 Terminal and tapping markings for power transformers.

MSZ EN 60076-10: Teljesítménytranszformátorok. 10. rész: A zajszintek meghatározása.

MSZ EN 60296:2005 Transzformátorok és kapcsolóberendezések ásványolaj-alapú, használatlan szigetelőolajainak minőségi követelményei.

MSZ EN 60422:2006 Villamos berendezésekben alkalmazott ásványolaj-alapú szigetelő olajok ellenőrzési és kezelési útmutatója.

IEC 60475 Method of sampling liquid dielectrics.

MSZ EN 60137 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű átvezetőszigetelők.

MSZ EN 60156 Szigetelőfolyadékok. Az ipari frekvenciás átütési feszültség meghatározása. Vizsgálati módszer.

IEC 60137 Insulating bushings for alternating voltages above 1000 V.

IEC 60156 Insulating liguids-Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method.

MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.

1. rész esetében:

IEC 60076 Power transformers.

ISO 2490 Cross-cut test.

MSZ 19323:2002 Transzformátorok szigetelési állapotának üzemi ellenőrzése villamos vizsgálatokkal.

MSZ 19323:2002 Transzformátorok szigetelési állapotának üzemi ellenőrzése villamos vizsgálatokkal.

MSZ EN 60044-1 Mérőtranszformátorok. Áramváltók.

MSZ IEC 354:1994 Olajtranszformátorok terhelési útmutatója.

MSZ-05-41 0801:1988 Olajtranszformátorok üzembe helyezése.

MSZ-09-00 280:1989 Erőművi transzformátor- és kapcsolóállomási új villamos berendezések minőségi vizsgálatainak és üzembe helyezésének műszaki követelményei.

MSZ-18867 Tűzimártó eljárással kialakított horganybevonatok tapadásvizsgálata.

MSZ-6575/17 Rétegvastagság mérés mágneses módszerrel.

2. rész esetében:

IEC 60060-1 Nagyfeszültségű vizsgálati technika. 1. rész: Általános fogalommeghatározások és vizsgálati követelmények.

IEC 60060-2 Nagyfeszültségű vizsgálati technika. 2. rész: Mérőrendszerek.

MSZ EN 50216-1...5 Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei.

MSZ EN 60050 Nemzetközi elektrotechnikai szótár szabványsorozat.

MSZ EN 60270 Nagyfeszültségű vizsgálati módszerek. A részleges kisülések mérése.

MSZ EN 61869 Mérőtranszformátorok szabványsorozat.

Folytatás a III.1.3) pont A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésében.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

A részvételre vonatkozó részletes szabályokat a III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontok tartalmazzák. Ezenfelül objektív szabályok és kritériumok nem kerültek meghatározásra Ajánlatkérő részéről.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Késedelmes teljesítés okán késedelmi kötbér

2. Hibás teljesítés okán hibás teljesítési kötbér

3. Garanciális javításból adódó késedelmes teljesítés okán késedelmes teljesítési kötbér

4. Meghiúsulási kötbér: ha a Szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért Ajánlattevő felelős.

5. Jótállás:

— Általános teljes körű (üzembe helyezés/ helyszínre szállítás): 24/36 hónap,

— olajtömítettség: 10 év,

— festés és korrózióvédelem: 10 év,

— zajszint: 5 év,

— szigetelőolaj élettartam: 30 év.

Az ajánlattételi dokumentumokban részletesen meghatározott mértékben és feltételekkel.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Ptk.6:130. § (1)(2), Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek.,

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2018
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2018
Ortszeit: 13:00
Ort:

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 203-as tárgyaló.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatok bontása Kbt. 68. § szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő(AK) az ajánlati felhíváshoz Közbesz. dokumentumot(KD) bocsát rendelkezésre.

2. KD és regisztrációs lap letölthető https://www.nkmaramhalozat.hu//pages/aloldal.jsp?1=1&id=22730&type=18 címről. A regisztrációs lap kitöltése és megküldése szükséges mikle-barath.miklos@nkm.energy címre. Érvényes ajánlat regisztráció és közbeszerzési dokumentum letöltése nélkül nem tehető.

3. Ajánlatok benyújtása azonos tartalommal 1 papíralapú (lefűzve, oldalszámokkal tartalomjegyzékkel) és 1 elektronikus pldban, adathordozón zárt csomagolásban, szkennelve, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható pdf formátumban.

A postán benyújtott ajánlat határidőben beérkezett, ha az Szeged Klauzál tér 9. szám alatti 212. irodába megérkezik. Postázási cím: 6701 Szeged, Pf.1201 A csomagoláson a KD-ban meghatározott adatokat kell feltüntetni. Ajánlat, ill. azzal kapcs. postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot és érdekkörében felmerült késedelemből fakadó következményeket Ajánlattevő (AT) viseli. Ajánlatok felbontása: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 203.iroda. Ajánlatok bontása Kbt. 68. § szerint.

4. Hiánypótlás (hp) Kbt.71.§a szerint. Ha a hpsal AT korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be és rátekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazd. szereplőre vonatkozó hpt Kbt.71.§(6)bek.

5. Ajánlatben AT-nek az egys. eui kb. dokumentumban (EEKD) nyilatkoznia kell Kbt.66.§(2) és (4)bek. szerint.

6. AT-nek az EEKDban nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. ről.

7. ATnek (közös AT-k esetén annak, aki az 1. pénzüigazd. alkalmassági feltételt igazolja), az EEKDban nyilatkoznia kell arról, hogy hány számlán bonyolítja pénzforgalmát(számlasz. és a számlavezető pénzügyi intézmények).

8. AK AT pénzüi és gazd., továbbá a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. VHR 321 30.§(4)bek.

9. AT csatolja a képviseletére jogosult, a részvételre jelentkezését aláíró személy(ek)aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye eltér, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példánya is csatolandó.

10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, Ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. VHR 321. 13.§.

11. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a közös AT-k esetén megállapodásukat egyszerű másolatban, mely tartalmazza a nevükben eljárni jogosult képviselőt, és hogy nyertességük esetén a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak.

12. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, azzal együtt annak felelős magyar fordítása is benyújtandó, az idegen nyelvű dokumentum mögé csatolva. Felelős fordítás: AT képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért AT felelős.

13. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját a MNB által, a részvételi felhívás feladásának napján, a referenciákkal kapcsolatos alkalmassági követelmény esetében a teljesítés napján közzétett devizaárfolyamok képezik.

14. Nyertes ajánlattevők kiválasztása: Kbt. 76.§(2)b) pont.

15. AK a VHR 307. 7.§ (1) bek. szerint határozza meg a részvételi határidőt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 188828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018