Tjenesteydelser - 162861-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Persontransport, ikke rutekørsel

2023/S 055-162861

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 043-127077)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Símun Petur Eið
E-mail: dw9a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197795126.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Visiteret kørsel 2023 genudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet 'Visiteret kørsel 2023' annulleres og genudbydes hermed som 'Visiteret kørsel 2023 genudbud', da et egnethedskrav er slettet fra Udbudsbetingelserne og overdraget til Teknisk Specifikation. Se mere herom i dokumentet 'Spørgsmål_Svar red- 24-02-2023'.

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på hele Københavns Kommunes visiterede kørsel, både samkørsel og solokørsel, herunder kørsel af børn, unge, voksne og ældre.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 345.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 564.000.000 mio.kr, da det forventes at antallet af kørselsbevillinger stiger de kommende år

13 delkontrakter.

Udbuddet omfatter 3 kontrakttyper fordelt på 4 geografiske områder i Københavns Kommune (12 sammenlagt).

Derudover er der en kontrakttype, der omfatter hele Københavns Kommunen.

Se udbudsbetingelserne pkt. 3.2

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 043-127077

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 30/03/2023
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 30/03/2023
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: