Építési beruházás - 162916-2021

02/04/2021    S65

Magyarország-Debrecen: Vízelvezető csatorna építése

2021/S 065-162916

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer

Hivatkozási szám: EKR001470792019
II.1.2)Fő CPV-kód
45247112 Vízelvezető csatorna építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen észak-nyugati része, a 0314/10, 109-122, 0316/12, 47-55,0307, 0302/1 0295/3-13, 0269/3-4, 19-20, 43 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 ‰ fenékeséssel, összesen 2541,0 fm hosszban, 21 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 8 db 2,0x2,0m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 347 m3 mederkotrással.

Jellemző mennyiségek:

— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m3

— Kiszoruló föld deponálása: 24 830,4 m3

— Csatornaépítés D1500 SN10000 2 430,5 m

— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m

— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m

Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.

Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).

A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeírtás).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 060-143008

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: center@keviep.hu
Telefon: +36 52513700
Fax: +36 52513723
Internetcím: http://www.keviep.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 817 572 394.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 2021.március 17.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45247112 Vízelvezető csatorna építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen észak-nyugati része, a 0314/10, 109-122, 0316/12, 47-55,0307, 0302/1 0295/3-13, 0269/3-4, 19-20, 43 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 ‰ fenékeséssel, összesen 2541,0 fm hosszban, 21 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 8 db 2,0x2,0m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 347 m3 mederkotrással.

Jellemző mennyiségek:

— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m3

— Kiszoruló föld deponálása: 24 830,4 m3

— Csatornaépítés D1500 SN10000 2 430,5 m

— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m

— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m

Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.

Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).

A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeírtás).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/03/2020
Befejezés: 15/02/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 018 759 564.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: center@keviep.hu
Telefon: +36 52513700
Fax: +36 52513723
Internetcím: http://www.keviep.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 2) pontjában szereplő vállalkozási átalánydíj összege az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 817 572 394 Ft”

Módosítással belépő új rendelkezés:

„A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 1 018 759 564 Ft”

2. A Szerződés 4) pontjában szereplő alábbi szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

Eredeti szövegrész:

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 150 nap a munkaterület átadásától.”

Módosítással belépő új szövegrész:

„A teljesítés határideje: 2021. február 15.”

3. A Szerződés műszaki-szakmai tartalma jelen szerződésmódosítás 4. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Szerződés 8) pontjában szereplő alábbi szövegrész a következők szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név: Kovács István Attila

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Tel: +36 209322390

Névjegyzéki nyilvántartási száma: ME-KÉ-13-66066, ME-M-13-66066, ME-VZ-13-66066,

NÜJ:655202598

Módosítással belépő új rendelkezés:

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név: Papp Zsolt

Cím: 3433 Nyékládháza, Szent István utca 22.

Tel: +36 309687257

Névjegyzéki nyilvántartási száma: ME-KÉ-1336, ME-M-1336, ME-VZ-1336,

NÜJ: 195323548

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződésmódosítás pótmunkák megvalósítására és a teljesítési határidő módosítására irányul.

A szerződés II. fejezetének I., II., IV., V. pontjaiban, továbbá a III. fejezetben foglaltakat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre a leírt indokok alapján. A módosítás a szerződés általános jellegét nem érinti, a módosítás ezen pontjai szerinti ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás II. fejezetének I., II., IV., V. pontjaiban, továbbá a III. fejezetben foglaltak a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalapnak megfelelnek, azzal összhangban vannak.

A Vállalkozási szerződés 2020. március 17. napjával történő aláírását követően, Megrendelő 2020. április 15. napján átadta Vállalkozó részére a munkaterületet, mellyel a szerződés 4) pontja szerinti kivitelezési időtartam elindult. A szerződés szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 150 nap, azaz 2020.9.12. napja volt.

A kivitelezés megkezdését követően, illetve a kivitelezés során jelen szerződésmódosítás II. fejezetében szereplő, pótmunkákat eredményező műszaki, technológiai problémák és akadályok merültek fel. Ezen körülmények közül a II. fejezet I. és II. pontja szerinti akadályok és módosítások a szerződés teljesítési határidejének változását is eredményezik.

Jelen szerződésmódosítás II. fejezetének I., II., IV., V. pontjaiban szereplő pótmunkák egyúttal a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti jogalapnak is megfelelnek. A szerződésmódosítás II. fejezetének III. pontja szerinti pótmunkák vonatkozásában szintén a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja biztosít jogalapot.

Jelen szerződésmódosítás II. fejezetének I., II., III., IV., V. pontjaiban foglaltak a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti jogalapnak megfelelnek, azzal összhangban vannak. A szerződésmódosítás II. fejezetének VI. pontja a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalapnak megfelel, azzal összhangban van.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 817 572 394.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 018 759 564.00 HUF