Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 162931-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Revúca: Beseitigung von kommunalem Müll

2023/S 055-162931

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 026-074816)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Revúca
Nationale Identifikationsnummer: 00328693
Postanschrift: Námestie slobody
Ort: Revúca
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 05080
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Július Ernek
E-Mail: seashorestyle@gmail.com
Telefon: +421 902374738
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.revuca.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA REVÚCA

Referenznummer der Bekanntmachung: 23-070613_001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb pri

-nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a

nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, zneškodnenia,

-prevádzkovanie zberného dvora pre Mesto Revúca,

-zber kuchynského a reštauračného odpadu a zhodnotenie tohoto odpadu v individuálnej bytovej výstavbe a v

komplexnej bytovej výstavbe.

Vyššie popísané služby je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o

odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 026-074816

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: dátum
Anstatt:
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 23/03/2023
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: dátum
Anstatt:
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 16:00
muss es heißen:
Tag: 23/03/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: