Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 162979-2020

07/04/2020    S69

Belgie-Evere: Přijetí sociální odpovědnosti podniků (CSR) malými a středními podniky a začínajícími podniky

2020/S 069-162979

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 049-114911)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), EASME.A.1.3 – Entrepreneurship and Clusters
Poštovní adresa: Avenue du Bourget 1
Obec: Evere
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1140
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přijetí sociální odpovědnosti podniků (CSR) malými a středními podniky a začínajícími podniky

Spisové číslo: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Hlavní kód CPV
79315000 Společenskovědní výzkum
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž cílem je zmapovat, posoudit a podat zprávy o současné úrovni přijetí kodexů chování CSR/RBC a interních akčních plánů pro CSR a udržitelnost malými a středními podniky a začínajícími podniky v EU, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rozdílům mezi členskými státy, evropskými regiony a konkrétními odvětvími hospodářství.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/04/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 049-114911

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 29/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/05/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 30/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/05/2020
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace: