Tjenesteydelser - 162979-2020

07/04/2020    S69

Belgien-Evere: SMV'ers og opstartsvirksomheders anvendelse af virksomheders sociale ansvar

2020/S 069-162979

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 049-114911)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder, EASME.A.1.3 — Entrepreneurship and Clusters
Postadresse: Avenue du Bourget 1
By: Evere
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/easme/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SMV'ers og opstartsvirksomheders anvendelse af virksomheders sociale ansvar

Sagsnr.: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79315000 Socialforskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt, hvis formål er at kortlægge, vurdere og rapportere om nuværende niveauer for anvendelse af VSA/RBC-adfærdskodekser og interne handlingsplaner for VSA og bæredygtighed i SMV'er og nystartede virksomheder inden for EU, med særlig vægt på variationer mellem medlemsstater, regioner i Europa og specifikke økonomiske sektorer.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsspecifikationerne i punkt 1).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 049-114911

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 30/04/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 15:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: