Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 162997-2020

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.
NDНомер на публикацията на обявлението162997-2020
PDДата на публикуване07/04/2020
OJНомер на броя на ОВ S69
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен02/04/2020
DTКраен срок за подаване08/05/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79411000 - Консултантски услуги по общо управление
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU000
IAИнтернет адрес (URL)https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048