Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 162997-2020

07/04/2020    S69

Lucembursko-Lucemburk: Studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020

2020/S 069-162997

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 057-134702)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Authorising Officer by Sub-Delegation
E-mail: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020

Spisové číslo: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Hlavní kód CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídky se týká externí a nezávislé studie na podporu hodnocení strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020.

Studie musí splňovat požadavky týkající se hodnocení stanovené pokyny a souborem nástrojů pro zlepšování právní úpravy v oblastech stanovených oddílem obsahujícím informace.

Studie se bude zabývat opatřeními přijatými na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, včetně Spojeného království, různými subjekty v návaznosti na strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 a vyhodnotí dopad tohoto strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. Studie posoudí, do jaké míry bylo dosaženo obecných a konkrétních cílů, tj. jaký byl dopad stanovených klíčových strategických cílů a řady opatření na podporu zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/04/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 057-134702

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/04/2020
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 08/05/2020
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 11/05/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: