Palvelut - 162997-2020

07/04/2020    S69

Luxemburg-Luxemburg: Selvitys työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi

2020/S 069-162997

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 057-134702)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, EMPL – Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 – Health and Safety
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Authorising Officer by Sub-Delegation
Sähköpostiosoite: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi

Viitenumero: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79411000 Yleiset johdon konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö koskee ulkopuolista ja riippumatonta selvitystä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi.

Selvityksen tulee vastata tausta-asiakirjoissa kuvattujen alojen osalta paremman sääntelyn ohjeistuksen ja välineistön mukaista arviointia koskevia vaatimuksia.

Selvitys kattaa kansallisella ja EU:n tasolla sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa eri toimijoiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen tiimoilta toteuttamat toimet, ja selvitys arvioi työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan, missä määrin yleis- ja erityistavoitteet on saavutettu, eli siis mikä oli asetettujen keskeisten strategisten tavoitteiden vaikutus sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta edistävien toimien laajuus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/04/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 057-134702

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 24/04/2020
Paikallinen aika: 12:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 08/05/2020
Paikallinen aika: 12:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 27/04/2020
Paikallinen aika: 10:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 11/05/2020
Paikallinen aika: 10:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: