Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bygge og anlæg - 163076-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 055-163076

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vanesa Breko
E-mail: vabr@adm.aau.dk
Telefon: +45 61967125
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4df7da8c-4cfd-46a1-9e58-5365b94d2fe4/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende indkøb af tømrerydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København. Der indgås en separat rammeaftale for hver enkelt af de tre lokationer. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale for campus Aalborg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45421000 Snedkerarbejde
45422100 Træarbejder
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
71541000 Koordinering af byggeprojekt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser på campus Aalborg. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 for campus Esbjerg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45421000 Snedkerarbejde
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
45422100 Træarbejder
71541000 Koordinering af byggeprojekt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser på campus Esbjerg. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 for campus København

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45421000 Snedkerarbejde
45422100 Træarbejder
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
71541000 Koordinering af byggeprojekt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser på campus København. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 250-729608
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

AAU har besluttet at nedsætte mindstekrav for antal faglærte for campus København fra minimum 10 til minimum 5.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023