Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 163370-2018

17/04/2018    S74

Luxembourg-Luxembourg: Analyse af de nationale indarbejdelsestiltag i love, forskrifter og administrative bestemmelser vedrørende forpligtelserne i Rådets direktiv 2013/59/Euratom

2018/S 074-163370

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: European Commission — Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2530
Land: Luxembourg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Analyse af de nationale indarbejdelsestiltag i love, forskrifter og administrative bestemmelser vedrørende forpligtelserne i Rådets direktiv 2013/59/Euratom

Sagsnr.: ENER/D3/2018-162
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette projekt er at bistå Europa-Kommissionen med at overvåge og evaluere medlemsstaternes indarbejdelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 2013/59/Euratom (i det følgende benævnt »direktivet«) i national lovgivning.

Kontrahenten skal foretage en grundig analyse af EU-medlemsstaternes indarbejdelse af direktivet i de nationale retlige rammer. Dataene, der analyseres på juridisk og teknisk plan, og kontrahentens konklusioner skal forsyne Kommissionen med de nødvendige redskaber til i hvert enkelt tilfælde at træffe beslutning om indarbejdelsens fuldstændighed og hensigtsmæssighed/korrekthed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 780 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Euratom-traktaten giver Det Europæiske Atomenergifællesskab magt til at etablere ensartede basale sikkerhedsstandarder til beskyttelse af arbejdstageres og den almene offentligheds helbred mod farer, der opstår af ioniserende stråling. Til dette formål er der udviklet et omfattende europæisk lovgivningssæt vedrørende strålingsbeskyttelse for at sikre den bedst mulige strålingsbeskyttelse for offentligheden, arbejdstagere og patienter.

I 2013 blev disse rammer moderniseret og konsolideret via vedtagelse af Rådets direktiv 2013/59/Euratom, der introducerede et antal nye og forstærkede krav, hvoraf indarbejdelsen og gennemførelsen i øjeblikket bliver udført af EU-medlemsstater. Indarbejdelsesfristen for direktivet var d. 6.2.2018.

Direktivets artikel 106 kræver, at medlemsstater implementerer de love, forordninger og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at overholde direktivet inden for den angivne frist og viderekommunikere dem til Kommissionen.

Kommissionen skal bekræfte de nationale indarbejdelsestiltags fuldstændighed og overensstemmelse med direktivets specifikke bestemmelse for alle 28 medlemsstater efter meddelelse om sådanne tiltag til Kommissionen. Som følge deraf søger Kommissionen bistand fra en kontrahent med specialiseret juridisk og teknisk viden, der relaterer til området for strålingsbeskyttelse.

Kontrakten vil bestå af følgende opgaver:

Opgave 1:

Forståelse af direktivets bestemmelser: Kontrahenten skal udvikle en klar forståelse af alle direktivets bestemmelser, deres juridiske og tekniske specifikationer for at sikre sammenhæng og overensstemmelse på tværs af medlemsstaterne.

Opgave 2:

»Prima facie«-tjekket: Kontrahenten skal bekræfte fuldstændigheden af indarbejdelsen af bestemmelserne i direktivet i den nationale lovgivning med angivelse af, om gennemførelsen er delvis eller fuldstændig.

Opgave 3:

Overensstemmelsesvurderingen: Kontrahenten skal udføre en dybdegående juridisk og teknisk analyse af de nationale indarbejdelsestiltags overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

Opgave 4:

Oversættelse af de nationale lovgivningsmæssige tiltag for at indarbejde direktivet: Kontrahenten skal levere engelske oversættelser af de relevante dele af nationale lovbestemmelser, der indarbejder direktivet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 780 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/05/2018
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2018