Szolgáltatások - 163372-2018

17/04/2018    S74

Belgium-Brüsszel: AO 06A50/2018/M010 – Az Európai Parlament műszaki berendezéseinek időszakos ellenőrzése munkahelyi műszaki vizsgálatokra szakosodott külső szolgáltató által

2018/S 074-163372

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3325
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Parlement européen, Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: BE — 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: SAM Contrats et marchés, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3325

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

AO 06A50/2018/M010 – Az Európai Parlament műszaki berendezéseinek időszakos ellenőrzése munkahelyi műszaki vizsgálatokra szakosodott külső szolgáltató által

Hivatkozási szám: 06A50/2018/M010
II.1.2)Fő CPV-kód
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagyfeszültségű/kisfeszültségű elektromos berendezések, felvonók/emelőberendezések és homlokzatokhoz való hozzáférést biztosító berendezések, tűzérzékelő és -riasztó berendezések, gőzgenerátorok és nyomás alatt tartott berendezések, víz-/levegőminőség-elemzés és azbesztészlelés, játszóterek és sportcsarnokok időszakos és hatósági vizsgálata.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71631100 Gépellenőrzési szolgáltatások
71631300 Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen szerződésnek meg kell felelnie a munkahelyi jólétre irányuló belga szabályozásoknak (CODEX) és az elektromos berendezésekre irányuló általános szabályozásnak.

Nagyfeszültségű/kisfeszültségű elektromos berendezések, felvonók/emelőberendezések és homlokzatokhoz való hozzáférést biztosító berendezések, tűzérzékelő és -riasztó berendezések, gőzgenerátorok és nyomás alatt tartott berendezések, víz-/levegőminőség-elemzés és azbesztészlelés, játszóterek és sportcsarnokok időszakos és hatósági vizsgálata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamainak valamennyi jogi és természetes személye, illetve közjogi szerve részére, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval olyan egyedi megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személy, valamint közjogi szerv részére, amely által jogosultságuk van az ajánlati felhívásban szereplő szerződésre irányuló pályázatban való részvételre a szóban forgó megállapodásban foglalt feltételek szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/05/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Francia, Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/06/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rue Montoyer 70, Bruxelles, Belgium.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett a tenderbontáson részt venni kívánó pályázóknak jelezniük kell részvételi szándékukat e-mailben az INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu címen legkésőbb 2 munkanappal a tenderbontás dátuma előtt. Egy pályázót legfeljebb 1 személy képviselhet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2022.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Helyszíni szemlére kerül sor, melynek időpontja: 7.5.2018 (10:00).

A találkozási pontnak kijelölt hely a brüsszeli Altiero Spinelli épület akkreditációs központjának bejárata.

A szóban forgó szerződésre vonatkozó pályázati dokumentációt beszerző bármely gazdasági szereplő részt vehet a helyszíni szemlén. A részt venni kívánó gazdasági szereplőknek minden esetben az INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu címre küldött e-mailben kell megerősíteniük szándékukat a szemle előtt legalább 3 munkanappal, amelyben fel kell tüntetniük a cégnevet, valamint a résztvevők nevét, beosztását, személyiigazolvány-számát és születési dátumát. A résztvevőknek rendelkezniük kell érvényes személyazonosító okmánnyal.

Gazdasági szereplőkként maximum 2 képviselő vehet részt. A szemlén való részvétel opcionális.

Az Európai Parlament valamennyi helyszíni szemlét követően jelentést készít, amely a 22.5.2018 napon közzétételre kerül a következő weboldalon: https://etendering.ted.europa.eu.

A szemle során a gazdasági szereplőknek lehetőségük lesz a pályázat kidolgozásához kapcsolódó és azt segítő kérdéseket feltenni. A szemle során használt nyelv a francia lesz.

A helyszíni szemlén történő részvétellel kapcsolatos utazási költségeket a gazdasági szereplő viseli, azokat az Európai Parlament nem téríti meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: FR — 67000
Ország: Franciaország

Internetcím: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2018