Tjänster - 16348-2018

13/01/2018    S9    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Danmark-København K: Allmänna offentliga tjänster

2018/S 009-016348

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Nordisk Ministerråd — Sekretariatet
43041916
Ved Stranden 18
København K
1061
Danmark
Kontaktperson: Ulla Agerskov
E-post: ullage@norden.org
Nuts-kod: DK

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/77051150.aspx

Upphandlarprofil: http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Procurement of Nordic Statistics

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

The Nordic Council of Ministers is seeking a supplier to continue its work on the development, production and provision of Nordic Statistics. Nordic Statistics is a collection of high-quality comparative Nordic statistics. The Nordic cooperation is one of the world’s most comprehensive regional forms of cooperation. The cooperation includes Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, as well as the Faroe Islands, Greenland and Åland. Its goal is to create the most integrated region in the world.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nordic Statistics is a collection of high-quality comparative Nordic statistics. It has existed since the mid-1960s – and has always been funded by the Nordic Council of Ministers. In the beginning, and for many years, the statistics were published on paper. Later on, the publication was supplemented with a CD-ROM containing the statistical data. Currently, Nordic Statistics consist of 2 primary communication platforms: the basic database is the Nordic Statistics database, containing around 180-200 matrices. Selections are made from the basic database for an indicator platform, Nordic iLibrary, for more easily accessible publication of the data. Both are issued by the Nordic Council of Ministers and are made available, free of charge, for users via Norden.org In addition to this, 3 pocket almanacs in Swedish, Finnish and English are currently published. The aim of Nordic Statistics is to support the work of the Nordic governments and Nordic region parliamentarians in creating joint solutions that benefit citizens in the Nordic countries. Nordic Statistics should also be presented and communicated as a useful, relevant and open statistical tool, which will form the basis for describing the Nordic region in an inter-Nordic and international perspective. The data is collected from the Nordic statistical bodies, other Nordic statistics producers (e.g. Nososco, Nomesco and Nordicom) as well as international sources (e.g. Eurostat, the UN and OECD).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Quality / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Schedule, assignment phases, expected allocation of resources / Viktning: 20
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 227-473185
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Procurement of Nordic Statistics

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

No offers received — tender will be republished as soon as possible.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadress: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-post: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/01/2018