Services - 163556-2017

29/04/2017    S84    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Inženirske storitve

2017/S 084-163556

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
5269652000
Kotnikova ulica 40
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za nabavo in razpise
Telefon: +386 13068164
E-naslov: irena.pogacnik@dri.si
Telefaks: +386 13068206
Šifra NUTS: SI021

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dri.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204154/RD-objavljena.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
5269652000
Kotnikova ulica 40
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Vložišče
E-naslov: posta@dri.si
Šifra NUTS: SI021

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dri.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Inženirske in svetovalne storitve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Strokovna pomoč na področju izvajanja celovitih inženirskih storitev.

Referenčna številka dokumenta: 58/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
71300000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Strokovna pomoč na področju izvajanja celovitih inženirskih storitev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0
II.2.4)Opis javnega naročila:

Strokovna pomoč na področju izvajanja celovitih inženirskih storitev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoji so razvidnI iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/05/2017
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 27/11/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 31/05/2017
Lokalni čas: 12:00
Kraj:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v sejni sobi v 1. nadstropju.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Predstavniki ponudnikov, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti naročniku pooblastilo za zastopanje ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.5.2017, 12:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/04/2017