Доставки - 163840-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението163840-2020
PDДата на публикуване07/04/2020
OJНомер на броя на ОВ S69
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаНационална агенция за приходите (131063188)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен02/04/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39130000 - Мебелировка за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG344
BG421
BG422
BG423
BG424
BG425
IAИнтернет адрес (URL)http://www.nap.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС