Tjenesteydelser - 163863-2019

09/04/2019    S70    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Overvågning i høj opløsning af vegetationsfænologi og -produktivitet — biofysiske parametre — Copernicus' arealovervågningstjeneste

2019/S 070-163863

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
Copenhagen K
1050
Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
Telefon: +45 33367220
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Fax: +45 33367199
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Overvågning i høj opløsning af vegetationsfænologi og -produktivitet — biofysiske parametre — Copernicus' arealovervågningstjeneste

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EEA har fået ansvaret for at implementere fænologikomponenten som en del af produktporteføljen i Copernicus' arealovervågningstjeneste. Hensigten med dette udbud er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør, der omfatter fremstillingen som led i implementeringen af den vegetationsfænologiske og -produktivitetsmæssige overvågning i høj opløsning forbundet med Copernicus' arealovervågningstjeneste.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Alle tjenester skal hovedsageligt udføres I den fremtidige kontrahents egne lokaler, med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler i København eller andre steder, hvad angår Copernicus ad hoc-møder.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den fremtidige kontrahent forventes som en operationel tjenesteydelse at levere oplysninger i høj opløsning om plantefænologi og -produktivitet til slutbrugerne. Dette omfatter implementering, drift, levering og fremme af vegetationsfænologikomponenten på vegne af EEA og i overensstemmelse med foruddefinerede slutbrugerkrav. Følgende opgaver og produkter skal implementeres:

1) Vegetationsindekser

2) Vurdering af egnetheden af fænologiske indikatorer

3) Sæsonbestemte bevægelsesbaner

4) Fænologiske og produktivitetsmæssige parametre

5) Harmonisering med den globale CLMS-komponent

6) Dataspredning/-adgang

7) Brugerudnyttelse (helpdesk, tilrettelæggelse af brugermøder/-forum).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tilbudt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende varighed på 24 (fireogtyve) måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentet og Rådets Copernicus-forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 (EUT L122, 24.4.2014, side 44).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.2.2.1) i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. Giv venligst meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 28.5.2019 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

I de 3 år, der følger efter den oprindelige kontrakts ikrafttrædelse, forbeholder EEA sig retten til at udøve muligheden for at udføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse om nye tjenester med den fremtidige kontrahent, i overensstemmelse med punkt e) i det andet delafsnit af punkt 11.1) og 11.4) af bilag I til finansforordningen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2019