Palvelut - 163863-2019

09/04/2019    S70    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Tanska-Kööpenhamina: Suuren tarkkuuden kasviston fenologian ja tuottavuuden seuranta – biofysikaaliset parametrit – Copernicus-maanseurantapalvelu

2019/S 070-163863

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ympäristökeskus (EYK)
Postiosoite: Kongens Nytorv 6
Postitoimipaikka: Copenhagen K
NUTS-koodi: DK011
Postinumero: 1050
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: Karoline Rygaard
Sähköpostiosoite: procurement@eea.europa.eu
Puhelin: +45 33367220
Faksi: +45 33367199

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eea.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suuren tarkkuuden kasviston fenologian ja tuottavuuden seuranta – biofysikaaliset parametrit – Copernicus-maanseurantapalvelu

Viitenumero: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan ympäristökeskukselle (EYK) on sälytetty vastuu Copernicus-maanseurantapalvelun fenologian seurannan toteuttamisesta osana sen tuotesalkkua. Tämä tarjouspyyntö tähtää palveluja koskevan puitesopimuksen solmimiseen talouden toimijan kanssa tavoitteena toteuttaa Copernicus-maanseurantapalvelun suuren tarkkuuden kasviston fenologian ja tuottavuuden seuranta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki palvelut toteutetaan pääosin tulevan sopimusosapuolen omissa tiloissa, mutta joitakin kokouksia järjestetään EEA:n toimitiloissa Kööpenhaminassa tai muissa kohteissa Copernicuksen tilapäisten kokousten osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tulevan sopimusosapuolen odotetaan toimittavan (toiminnallisena palveluna) suuren tarkkuuden kasvien fenologiaa ja tuottavuutta koskevia tietoja loppukäyttäjille. Tämä sisältää kasviston fenologiaosuuden toteuttamisen, käytön, toimittamisen ja edistämisen EYK:n puolesta ja ennalta määriteltyjen loppukäyttäjien vaatimusten mukaisesti. Toteutukseen kuuluvat seuraavat tehtävät ja tuotteet:

1) kasvillisuusindeksit,

2) fenologisten indikaattoreiden soveltuvuuden arviointi,

3) kausittaiset liikeradat,

4) fenologiset ja tuottavuutta koskevat parametrit,

5) maakartoituspalvelun yhdenmukaistaminen sen maailmanlaajuisen osan kanssa,

6) tiedon levittäminen ja tiedonsaanti,

7) uusien tuotteiden omaksumisen vahvistaminen opastamalla käyttäjiä niiden käyttöön (tuki- ja neuvontapalvelu (helpdesk), käyttäjäkokousten/-foorumeiden järjestäminen).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Valitun tarjoajan kanssa tehdään palveluja koskeva puitesopimus aluksi 24 (kahdenkymmenenneljän) kuukauden kestoajaksi alkaen päivästä, jona molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan uusia korkeintaan 2 kertaa 12 (kahdentoista) kuukauden jaksoksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Copernicus-asetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 377/2014, annettu 3.4.2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan tarjouseritelmien kohdassa 2.2.2.1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/05/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/05/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

EYK:n toimitilat osoitteessa Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, TANSKA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien edustajat (1 edustaja jokaiselta tarjoajalta) voivat osallistua avaustilaisuuteen. Edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan ennakkoon EYK:n hankintapalveluille 28.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen procurement@eea.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

EYK varaa oikeuden käyttää alkuperäisen sopimuksen voimaantuloa seuraavien 3 vuoden aikana mahdollisuutta käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta sopiakseen uusista palveluista tulevan sopimusosapuolen kanssa varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen liitteen I kohdan 11.1 alakohdan e ja 11.4 kohdan mukaisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062

Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/04/2019