Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 163863-2019

09/04/2019    S70    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Dānija-Kopenhāgena: Augstas izšķirtspējas veģetācijas fenoloģija un produktivitātes uzraudzība – biofizikālie parametri – Copernicus zemes monitoringa pakalpojums

2019/S 070-163863

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Copenhagen K
NUTS kods: DK011
Pasta indekss: 1050
Valsts: Dānija
Kontaktpersona: Karoline Rygaard
E-pasts: procurement@eea.europa.eu
Tālrunis: +45 33367220
Fakss: +45 33367199

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eea.europa.eu

Pircēja profila adrese: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Augstas izšķirtspējas veģetācijas fenoloģija un produktivitātes uzraudzība – biofizikālie parametri – Copernicus zemes monitoringa pakalpojums

Atsauces numurs: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Galvenās CPV kods
72300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir atbildīga par fenoloģijas komponenta ieviešanu kā daļu no Copernicus zemes monitoringa pakalpojumu portfeļa. Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pakalpojumu pamatnolīgumu ar uzņēmēju Copernicus zemes monitoringa pakalpojuma augstas izšķirtspējas veģetācijas fenoloģijas un produktivitātes uzraudzības ieviešanai – produktu izveidei.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK011
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

visi pakalpojumi jāsniedz galvenokārt nākamā darbuzņēmēja telpās; sanāksmes reizēm notiks EVA telpās Kopenhāgenā vai citās Copernicus ad hoc sanāksmēm paredzētās vietās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Nākamajam darbuzņēmējam kā pakalpojumu sniedzējam gala lietotājiem būs jānodrošina augstas izšķirtspējas augu fenoloģijas un produktivitātes informācija. Minētais ietver veģetācijas fenoloģijas komponenta īstenošanu, vadīšanu, sniegšanu un popularizēšanu EVA vārdā un saskaņā ar iepriekš noteiktām gala lietotāju prasībām. Jāievieš šādi uzdevumi un produkti:

1) veģetācijas indeksi;

2) fenoloģijas rādītāju piemērotības novērtējums;

3) sezonālās trajektorijas;

4) fenoloģijas un produktivitātes parametri;

5) saskaņošana ar Copernicus zemes monitoringa pakalpojuma (Copernicus Land Monitoring Service – CLMS) globālo komponentu;

6) datu izplatīšana/piekļuve;

7) lietotāju piesaiste (palīdzības dienests, lietotāju sanāksmju/forumu organizēšana).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

izraudzītajam pretendentam tiks piedāvāts pakalpojumu pamatnolīgums ar sākotnējo 24 mēnešu darbības laiku, sākot no dienas, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses, un iespēju to atjaunot ne vairāk kā 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Copernicus – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 377/2014 (2014. gada 3. aprīlis) (OV L 122, 24.4.2014, 44. lpp.)

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts konkursa specifikāciju 2.2.2.1. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/05/2019
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 29/05/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

EVA telpas šādā adresē: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DĀNIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (1 katra pretendenta pārstāvis). Tiem iepriekš līdz 28.5.2019 ir jāinformē EVA Iepirkumu dienests, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi procurement@eea.europa.eu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma stāšanās spēkā EVA saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas par jaunu pakalpojumu sniegšanu ar nākamo darbuzņēmēju saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta 2. daļas e) apakšpunktu un 11.4. punktu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062

Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/04/2019