Servizzi - 163863-2019

09/04/2019    S70    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

id-Danimarka-Kopenħagen: Monitoraġġ ta' Riżoluzzjoni Għolja tal-Fenoloġija u l-Produttività tal-Veġetazzjoni – Parametri Bijofiżiċi – Servizz ta' Copernicus għall-Monitoraġġ tal-Art

2019/S 070-163863

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen K
Kodiċi NUTS: DK011
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Karoline Rygaard
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367220
Faks: +45 33367199

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.eea.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Monitoraġġ ta' Riżoluzzjoni Għolja tal-Fenoloġija u l-Produttività tal-Veġetazzjoni – Parametri Bijofiżiċi – Servizz ta' Copernicus għall-Monitoraġġ tal-Art

Numru ta' referenza: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72300000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-AEA ġiet inkarigata mill-implimentazzjoni tal-komponent tal-fenoloġija bħala parti mill-portafoll ta' prodotti tas-Servizz ta' Copernicus għall-Monitoraġġ tal-Art. Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li tistabbilixxi qafas ta' kuntratt ta' servizz ma' operatur ekonomiku li jkopri l-produzzjoni bħala parti mill-implimentazzjoni ta' monitoraġġ ta' riżoluzzjoni għolja tal-fenoloġija u l-produttività tal-veġetazzjoni tas-Servizz ta' Copernicus għall-Monitoraġġ tal-Art.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha għandhom jitwettqu prinċipalment fil-bini stess tal-kuntrattur futur, b'laqgħat okkażjonali fil-bini tal-AEA f'Copenhagen jew f'postijiet oħra għal laqgħat ad hoc ta' Copernicus.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur futur, bħala servizz operazzjonali, hu mistenni jipprovdi informazzjoni ta' riżoluzzjoni għolja dwar il-fenoloġija u l-produttività tal-pjanti lill-utenti finali. Dan jinkludi l-implimentazzjoni, l-operazzjoni, il-kunsinna u l-promozzjoni tal-komponent tal-fenoloġija tal-veġetazzjoni f'isem l-AEA u skont rekwiżiti għall-utent finali ddefiniti minn qabel. Ix-xogħlijiet u l-prodotti li ġejjin għandhom jiġu implimentati:

1) Indiċijiet tal-veġetazzjoni;

2) Valutazzjoni tal-adegwatezza tal-indikaturi fenoloġiċi;

3) Trajettorji staġonali;

4) Parametri fenoloġiċi u tal-produttività;

5) Armonizzazzjoni mal-komponent globali CLMS;

6) Disseminazzjoni/aċċess tad-dejta;

7) Adozzjoni mill-utenti (helpdesk, organizzazzjoni ta' laqgħat/forum għall-utenti).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Dak li jirbaħ l-offerta se jkun offrut qafas ta' kuntratt għal tul ta' żmien inizjali ta' 24 (erbgħa u għoxrin) xahar, li jibda mid-data tal-firma miż-żewġ partijiet, bil-possibbiltà ta' mhux iżjed minn 2 tiġdidiet għal perijodu ta' 12 (tnax)-il xahar kull wieħed.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ir-Regolament Copernicus (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif speċifikat fit-taqsima 2.2.2.1) tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 28/05/2019
Ħin lokali: 14:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 29/05/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-bini tal-AEA f'Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ir-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (1 għal kull min jitfa' offerta) huma permessi jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ. Huma mitluba li jinfurmaw lis-servizzi tal-ksib tal-AEA minn qabel u sa mhux iktar tard mit-28.5.2019 permezz ta' email lil procurement@eea.europa.eu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-3 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-kuntratt oriġinali, l-AEA tirriżerva d-dritt li teżerċita l-għażla li twettaq proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' Avviż dwar Kuntratt għal servizzi ġodda mal-kuntrattur futur skont il-punt (e) tat-tieni subparagrafu u l-punt 11.1) u l-punt 11.4) tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062

Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
02/04/2019