Storitve - 163863-2019

09/04/2019    S70    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Danska-Kopenhagen: Vegetacijska fenologija in spremljanje produktivnosti v visoki ločljivosti – biofizikalni parametri – storitev programa Copernicus za spremljanje kopnega

2019/S 070-163863

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen K
Šifra NUTS: DK011
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Karoline Rygaard
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eea.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vegetacijska fenologija in spremljanje produktivnosti v visoki ločljivosti – biofizikalni parametri – storitev programa Copernicus za spremljanje kopnega

Referenčna številka dokumenta: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Glavna koda CPV
72300000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EEA je odgovorna za izvajanje fenološke komponente kot dela portfelja izdelkov storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega. Namen tega javnega razpisa je skleniti okvirno storitveno pogodbo z gospodarskim subjektom, ki bo zagotovil proizvodnjo kot del izvajanja vegetacijske fenologije in spremljanja produktivnosti v visoki ločljivosti v okviru storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse storitve se bodo večinoma izvajale v lastnih prostorih bodočega izvajalca, z občasnimi srečanji v prostorih EEA v Københavnu ali na drugih lokacijah v primeru priložnostnih srečanj v zvezi s programom Copernicus.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Od bodočega izvajalca se pričakuje, da bo z operativno storitvijo končnim uporabnikom zagotavljal informacije o rastlinski fenologiji in produktivnosti v visoki ločljivosti. To vključuje izvajanje, upravljanje, dostavo in promocijo komponente vegetacijske fenologije v imenu EEA in v skladu z vnaprej določenimi zahtevami končnih uporabnikov. Izvesti oziroma dobaviti je treba naslednje naloge in izdelke:

1) rastlinske indekse;

2) oceno primernosti fenoloških kazalnikov;

3) sezonska gibanja;

4) fenološke in produktivne parametre;

5) uskladitev z globalno komponento CLMS;

6) razširjanje/dostop do podatkov;

7) storitve za uporabnike (služba za pomoč, organizacija srečanj/forumov uporabnikov).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izbranemu(-im) ponudniku(-om) bo oddano okvirno naročilo storitev za začetno obdobje 24 mesecev, ki se začne na datum podpisa obeh pogodbenih strani, z možnostjo največ 2 podaljšanj, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v oddelku 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/05/2019
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/05/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

prostori EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo vnaprej obvestiti službo za javna naročila EEA, in sicer najpozneje do 28.5.2019 po e‑pošti na naslov procurement@eea.europa.eu.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s točko (e) drugega pododstavka točke 11.1 in točko 11.4 Priloge I k finančni uredbi si agencija EEA pridržuje pravico, da v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji s prihodnjim izvajalcem za naročilo novih storitev brez predhodne objave obvestila o naročilu.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/04/2019