Roboty budowlane - 163918-2019

TITytułPolska-Sosnowiec: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
NDNr dokumentu163918-2019
PDData publikacji09/04/2019
OJDz.U. S70
TWMiejscowośćSOSNOWIEC
AUNazwa instytucjiGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/04/2019
DTTermin24/04/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45111220 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45342000 - Wznoszenie ogrodzeń
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
79421200 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45000000 - Roboty budowlane
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45215221 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
37535200 - Wyposażenie placów zabaw
RCKod NUTSPL22B
IAAdres internetowy (URL)www.um.sosnowiec.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE