Szolgáltatások - 163956-2022

29/03/2022    S62

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2022/S 062-163956

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Törökszentmiklós- Kisújszállás független Mérnök

Hivatkozási szám: EKR001226292021
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Törökszentmiklós- Kisújszállás független Mérnöki feladatok

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 595 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.) valamint a kapcsolódó, a kivitelezésre vonatkozó projekt helyszínein... folyt. II.2.14) pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az M4 Törökszentmiklós-Kisújszállás (Kelet) közötti 34,29 km hosszú 2x2 forgalmi sávos, osztott pályás, fizikai elválasztással rendelkező, aszfaltburkolatú, 20,00 m koronaszélességű gyorsforgalmi út és kapcsolódó építményei, valamint az érintett közművek kivitelezéséhez kapcsolódóan független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbiak figyelembevételével, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.

A nyertes ajánlattevő feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

- a kivitelező által az átadott ajánlati tervek, engedélyek, szakhatósági, kezelői, és üzemeltetői nyilatkozatok alapján készített kiviteli tervek ellenőrzése, jóváhagyása,

- közreműködés a szükséges engedélyek beszerzésében,

- megvalósítás műszaki ellenőrzése,

- kivitelezői követelések véleményezése,

- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése,

- kivitelezői ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,

- rendszeres jelentések készítése az Ajánlatkérő számára.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes Ajánlattevő a feladatait köteles ellátni:

- 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 20,00 m koronaszélességgel, vt=110 km/h tervezési sebességgel

- 34,29 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

o egybefüggő új nyomvonal (2+2 forgalmi sávval): 118+000-143+500 km sz. (I. tervezési szakasz)

o meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 143+500-152+290 km sz. (II. tervezési szakasz)

- Csomópontok:

o 124+405 km sz. Törökszentmiklós-Kelet (4. sz. főúti) különszintű forgalmi csomópont

o 131+874 km sz. a 4204. j. úti különszintű forgalmi csomópont

o 143+255 km sz. a 4. sz. főúti különszintű forgalmi csomópont

- 1 db egyszerű pihenő (128+000 km sz.)

- 1 db komplex pihenő (143+255 km sz.)

- Keresztező országos közutak:

o 2x1 sávos főút 6 db (32126. j. út; 4. sz. főút; 42101. j. út; 4204. j. út; 42304. j. út; 4. sz. főút)

- Főpályát keresztező és párhuzamos Önkormányzati utak:

o keresztező földutak: 6 db

o párhuzamos földutak: 31 db

- Műtárgyak:

- B0059. jelű híd, az M4 autóút Törökszentmiklós-kelet csomópont „C” csomóponti ág átvezetése kerékpárút

felett, a „C” ág 0+255 km szelvényében, legnagyobb szabad nyílás 3,45 m

- B1200. jelű, K1. jelű önkormányzati utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 120+010,00 km szelvényében, legnagyobb szabad nyílás 26,3 m

- B1212. jelű, 32126. jelű utat átvezető pálya feletti híd felújítása az M4 autóút 121+202,99 km szelvényében, legnagyobb szabad nyílás 22,0 m

- B1236. jelű, K2. jelű önkormányzati utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 123+680,00 km szelvényében, legnagyobb szabad nyílás 27,0 m

- B1244. jelű pályahíd a 4. sz. főút felett az M4 autóút 124+404,65 km szelvényében, legnagyobb szabad nyílás 17,0 m

- B1264. jelű pálya feletti híd vadátjárót és K3 jelű földutat átvezető híd az M4 autóút 126+400 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 37,5 m

- B1285. jelű, K4. jelű önkormányzati utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 128+500 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 38,6 m

- B1305. jelű, K5. jelű önkormányzati utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 130+565 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 38,6 m

- B1318. jelű, a 4204. j. utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 131+874,23 km szelvényében, legnagyobb szabad nyílás 29,94 m

- B1346. jelű pályahíd a Nagykunsági-főcsatorna felett az M4 autóút 134+663,79 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 31,97 m

- B1365. jelű, K6. jelű önkormányzati utat és vadátjárót átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 136+550 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 37,5 m

- B1392. jelű, 42304. j. utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 139+277,50 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 27,2 m

- B1432. jelű, 4. sz. főutat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 143+255 km szelvényben 4 sz. főút alatt, legnagyobb szabad nyílás 29,69 m

- B1445. jelű pályahíd a MÁV Kál-Kápolna-Kisújszállás vv. felett az M4 autóút 144+514,37 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 25,6 m

- B1462. jelű pályahíd a Kakat-éri csatorna felett az M4 autóút 146+209,75 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 2,0 m

- B1481. jelű, 0126/2 hrsz-ú önkormányzati utat átvezető pálya feletti híd az M4 autóút 148+160,76 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 23,0 m

- B1515. jelű pályahíd a MÁV Budapest-Szolnok-Debrecen vv. felett az M4 autóút 151+568,99 km szelvényben, legnagyobb szabad nyílás 25,6 m

- Üzemi Hírközlési Központ telepítése

- Várható Közmű keresztezések:

o Hírközlő vezetékek

o Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek

o Ivóvíz-szennyvíz vezetékek

o Szénhidrogén vezetékek

- Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

o Közvilágítás

o Üzemi Hírközlés energiaellátás

o Érintésvédelem

o Üzemi Hírközlés

o Növénytelepítési feladatok

o Vízépítési feladatok, záportározók létesítésével

o Környezetvédelmi feladatok

o Forgalomtechnikai feladatok

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4) AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 201-524353
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Törökszentmiklós- Kisújszállás független Mérnök

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosító szám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internetcím: http://www.utiber.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12037984241
Postai cím: Faludi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Fax: +36 13415171
Internetcím: http://www.fober.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 524 927 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 595 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft. (1013 Budapest, Krisztina Körút 39. B. ép. 5. em.; adószám: 13878959-2-41)

2. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka Utca 7-13.; adószám: 10554885-2-43) és

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1138 Budapest, Faludi Utca 3.; adószám: 12037984241) közös ajánlattevő

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/03/2022