Supplies - 163994-2021

02/04/2021    S65

Netherlands-The Hague: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2021/S 065-163994

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Defensie
National registration number: 27370985
Postal address: Kalvermarkt 32
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CB
Country: Netherlands
Contact person: Koen Veltman
E-mail: K.Veltman.01@mindef.nl
Telephone: +31 653861077
Internet address(es):
Main address: http://www.defensie.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=174099
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=174099
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie)

II.1.2)Main CPV code
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie), betreft o.a. bedonderbouw, verrijdbare bed-bakken, wandpanelen, legplanken, bureau, kast- en paneelmodulen van plaatmaterialen, passpiegels, privacywanden, onderdelen en maatwerk.

Op dit moment (met de kennis van nu) wordt verwacht dat er circa € 30 miljoen euro inclusief btw nodig is om de komende 4 jaar te voorzien in de behoefte. Op dit moment is er voor fase 1, € 15 miljoen van de verwachte € 30 miljoen gereserveerd. Het is nu de verwachting dat het nog niet gereserveerde bedrag (fase 2) alsnog vrij gemaakt wordt en toegewezen wordt. Indien de beschikbare budgetten niet toereikend zijn, dan worden mogelijk minder meubelpanelen aangeschaft of wordt hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. De kans is klein dat er een grotere behoefte is aan meubelpanelen waardoor het bedrag van € 30 miljoen wordt overschreden, indien dit het geval is dan zal het bedrag niet meer dan € 40 miljoen zijn.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 33 057 851.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
44175000 Panels
45451200 Panelling work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie), betreft o.a. bedonderbouw, verrijdbare bed-bakken, wandpanelen, legplanken, bureau, kast- en paneelmodulen van plaatmaterialen, passpiegels, privacywanden, onderdelen en maatwerk.

Let op de Schouwing is donderdag - 15 april 2021, u dient zich tijdig aan te melden voor de schouw. Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 3.8.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 057 851.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

 Andere maatvoering of andere kleuren (buiten de huisstijl kleuren, zie Bijlage 1 - B2 Huisstijlen Ministerie van Defensie_def) van de Producten aan het Assortiment toe te voegen, waarbij geldt dat Producten met andere kleuren niet meer dan 10 % duurder mogen zijn dan de geldende prijs voor het Product in de standaard kleur en de prijsstelling van Producten in een andere maatvoering wordt berekend op basis van materiaalgebruik ten opzichte van het Product in de standaard afmetingen/ kleuren;

 Nieuwe Producten toe te voegen aan het Assortiment, op het moment dat blijkt dat deze een reguliere behoefte vormen bij de inrichting van de legeringskamers;

 De opdracht gedurende de contractperiode uit te breiden met het meubelpanelen t.b.v. kazernes van het ministerie van Defensie op de CARIB (Caribisch Gebied). Met de kennis van nu is de verwachting dat (her)inrichting van Kazernes op de CARIB buiten de looptijd van de overeenkomst vallen. Deze uitbreiding zal uitsluitend het geval zijn indien er alsnog behoefte is aan meubelpanelen voor de CARIB, Leverancier een passende oplossing aanbiedt en Leverancier en Opdrachtgever overeenstemming kunnen bereiken over de (commerciële) condities hiervan.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie inschrijvingsleidraad

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie inschrijvingsleidraad

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie inschrijvingsleidraad

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2021
Local time: 13:00
Place:

Online in Negometrix

Information about authorised persons and opening procedure:

n.v.t.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: postbus 20302
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/03/2021