Usługi - 1642-2014

Wyświetl widok skrócony

03/01/2014    S2

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2014/S 002-001642

Szpital Miejski Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, Osoba do kontaktów: Barbara Goncerz, Zabrze41-803, Polska. Tel.: +48 322776100. Faks: +48 322776100. E-mail: administracja5@szpitalzabrze.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.11.2013, 2013/S 231-401357)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Zamiast: 

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 1: 1) krótki opis:

Pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy zestawów endoskopowych.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 5: 1) krótki opis:

Pakiet nr 5 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora, analizatora, respiratorów.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 7: 1) krótki opis:

Pakiet nr 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratorów i diatermii chirurgicznych.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 25: 1) krótki opis:

Pakiet nr 25 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitora, defibrylatora i aparatów KTG.

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

Powinno być: 

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 1: 1) krótki opis:

Zmodyfikowany pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje sprzętu endoskopowego.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 5: 1) krótki opis:

Zmodyfikowany pakiet nr 5 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora, analizatora.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 7: 1) krótki opis:

Zmodyfikowany pakiet nr 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja diatermii chirurgicznych.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr 25: 1) krótki opis:

Zmodyfikowany pakiet nr 25 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitora, defibrylatora.

Informacje o częściach zamówienia:

Część 33 Nazwa: Przetarg nieograniczony nr 49 /PN/13 na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego.

1) Krótki opis: Zmodyfikowany pakiet nr 5A – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratora.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50400000

3) Wielkość lub zakres: Szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy.

Informacje o częściach zamówienia:

Część 34 Nazwa: Przetarg nieograniczony nr 49 /PN/13 na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego.

1) Krótki opis: Zmodyfikowany pakiet nr 7A– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratorów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50400000

3) Wielkość lub zakres: szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy.

Informacje o częściach zamówienia:

Część 35 Nazwa: Przetarg nieograniczony nr 49 /PN/13 na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego.

1) Krótki opis: Zmodyfikowany pakiet nr 25A– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów KTG

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50400000

3) Wielkość lub zakres: szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy