Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 164213-2014

Display compact view

16/05/2014    S94

România-Reşiţa: Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare

2014/S 094-164213

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Municipiul Reşiţa
Adresă: Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 1 A, judeţ Caraş-Severin
Localitate: Reşiţa
Cod poștal: 320084
Țară: România
Persoană de contact: Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 1 A, judeţ Caraş-Severin
În atenția: Bianca Bulgaru
E-mail: proiecte@primariaresita.ro
Telefon: +40 255255001
Fax: +40 255255000

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.primaria-resita.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Supply of equipment for flood prevention
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Resita, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1A, Cod postal 320084

Cod NUTS RO422 Caraş-Severin

II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
The equipment includes vehicles for emergency situations (one emergency vehicle with high debit moto-pump, one emergency vehicle with telescopic basket, one emergency vehicle with water tank, one buldo-excavator, five large capacity tents, five inflatable boats) and an alarm system for emergency situations.
Cost estimat fără TVA: 477 822,58 EUR

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35000000 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
22.6.2014
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Supply of emergency intervention vehicles and equipment
1)Descriere succintă:
Un autovehicul pentru situații de de urgență cu motopompă cu debit mare, un autovehicul pentru situații de urgență cu braț telescopic, un autovehicul pentru situații de urgență cu rezervor de apă și un buldoexcavator, 5 corturi de mare capacitate și 5 bărci gonflabile.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35000000 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare

3)Cantitate sau domeniu:
14.
Cost estimat fără TVA: 276 209,68 EUR
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 22.6.2014
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Alert system for emergency situations
1)Descriere succintă:
Sistem complet de alarmare in situatii de urgenta.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35000000 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare

3)Cantitate sau domeniu:
1.
Cost estimat fără TVA: 201 612,90 EUR
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 22.6.2014
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Project title: Flood Prevention for Better Life Quality, MIS ETC Code 1256, Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme.
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
13.5.2014