Árubeszerzések - 164415-2021

02/04/2021    S65

Magyarország-Mezőhegyes: Mezőgazdasági gépek

2021/S 065-164415

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30.
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566515
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vetőmagüzemi technológia beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000926562020
II.1.2)Fő CPV-kód
16000000 Mezőgazdasági gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A kivitelezés alatt álló vetőmagüzemi épületben technológiai berendezések elhelyezése, beüzemelése. A dokumentáció ezen gépek, berendezések és az ezekkel szerves összefüggésben álló tartószerkezetek, anyag és légtechnikai csövezések, klímatechnikai berendezések, valamint a csávázott mag szárítására szolgáló berendezés hőellátására szolgáló berendezések beszerzésére szolgál. Technológiai gépsor telepítése fogadástól. a szeparálást követő lezsákolásig, szín szerinti szeparálás, csávázás, csávázott mag szárítása, átmeneti tárolása, mérlegelés, zsákolás, palettázás, fóliázás, meglévő tárolócsoporttal való közvetlen szállítási rendszer kialakítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 719 240 846.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16000000 Mezőgazdasági gépek
38920000 Eszközök vetőmagokhoz és takarmányhoz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőhegyes

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezés alatt álló vetőmagüzemi épületben technológiai berendezések elhelyezése, beüzemelése. A dokumentáció ezen gépek, berendezések és az ezekkel szerves összefüggésben álló tartószerkezetek, anyag és légtechnikai csövezések, klímatechnikai berendezések, valamint a csávázott mag szárítására szolgáló berendezés hőellátására szolgáló berendezések beszerzésére szolgál. Technológiai gépsor telepítése fogadástól. a szeparálást követő lezsákolásig, szín szerinti szeparálás, csávázás, csávázott mag szárítása, átmeneti tárolása, mérlegelés, zsákolás, palettázás, fóliázás, meglévő tárolócsoporttal való közvetlen szállítási rendszer kialakítása.

Főbb paraméterek:

10 t/h feldolgozási teljesítményű sor technológiai berendezések beszerzése, szerelése, acélszerkezettel, kiszolgáló gépekkel, berendezésekkel komplett. A technológia kiszolgálását biztosító energiaellátás, vezérlés a nagynyomású levegőhálózat és porelszívó rendszer kiépítése.

Optikai szeparátor beépítése csávázó géppel, a szükséges anyagmozgató berendezésekkel és közbenső tároló egységekkel. Csávázó utáni szárító, meleg vizes kazántelepről ellátott levegő/víz hőcserélővel. Energiaellátás és csávázott por elszívás kiépítésével. A két burkolattal ellátott tér klímatizálása.

A rendszerbe beépített váltók, tolózárak stb. pneumatikus működtetésűek. A megépítésre kerülő kompresszorházba két kompresszor nyer telepítést a szükséges szárítóval és légtartállyal. A technológiai szerelés a légtartály kilépő csonkjától a szerelvények és a takarítási pontok bekötéséig terjed. Az acélszerkezet alatt központi por elszívó lesz kialakítva a terv szerinti módon és megadott csatlakozási pontokkal. A color sorter elvárt teljesítménye 10 t/h. A Szín szerinti szeparátor, illetve a hozzá csatlakozó csávázógép a korábbi feldolgozó vonaltól elkülönítve nyer telepítést. A gép precíz működéséhez célszerű zárt temperált teret biztosítani a tervnek megfelelő módom. Követelmény, hogy a szellőzőgép feleljen meg az 1253/2014 EU rendeletnek, valamint a 2016-ban ill. 2018-ban életbe lépő ErP követelmények előírásainak. A berendezés biztosítsa a két irányú légszállítást, rendelkezzen lemezes hőcserélős hővisszanyerő rendszerrel és biztosítsa a légtér fűtését (elektromos) és hűtését. A hűtőegység lehet külső telepítésű is. A berendezés légszállítása ki és belépő oldalon egységesen 1 000 m3/h, 700 Pa nyomáson. Ez a berendezés biztosítja a csávázótér légcseréjét is. A szárítóhoz mind a befúvás, mind az elszívás oldalon egy-egy ventilátor csatlakozik. A ventilátorok légszállítása összeségében 22 000 m3/h, az elvárt nyomás 550–600 Pa. A szűrt környezeti levegőt melegvizes hőcserélőben melegítjük fel a kívánt hőmérsékletre. A melegvizes kazán a légkezelő mellett lesz elhelyezve. A csávázó vonal önálló por elszívással és zsákos porleválasztó berendezéssel rendelkezik. A szűrő megkívánt emissziója 1–1,2 mg/m3.

A műszaki leírás tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (garancia) időtartama hónapokban (24 hónapon felül, kerek hónapokban meghatározott időtartama 0–12 hónap vállalható) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 232-569563
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés keretében vetőmagüzemi technológia beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96078583
Postai cím: Pásztor tér 14.
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9029
Ország: Magyarország
E-mail: beatrix.plevza@chh.hu
Telefon: +36 304245271
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 626 075 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 719 240 846.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— Munkahelyi takarítás komplett, épületvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma

— CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 9029 Győr, Pásztor tér 14., 13224697-2-08

— Petkus – Közép-Európa Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft., 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/C, 25302835-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2021