Services - 164851-2018

17/04/2018    S74    Services - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Engineering design services

2018/S 074-164851

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Zrt.
National registration number: AK15388
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 18025769
Fax: +36 14368560

Internet address(es):

Main address: http://www.nif.hu

Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.dropbox.com/sh/9ek6qhhchrfk5im/AADzsMdkC1dcW3v7m9Rfh70Za?dl=0
Additional information can be obtained from another address:
Official name: InTender Consulting Kft.
Postal address: Bécsi út 63. 1. emelet
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1036
Country: Hungary
Contact person: Dr. Pongor Dániel
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Telephone: +36 705054734
Fax: +36 13968979

Internet address(es):

Main address: http://www.nif.hu

Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: InTender Consulting Kft.
Postal address: Bécsi út 63. 1. emelet
Town: Budapest
Postal code: 1036
Country: Hungary
Contact person: Dr. Pongor Dániel
Telephone: +36 705054734
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 13968979
NUTS code: HU110 Not specified

Internet address(es):

Main address: http://www.nif.hu

Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya-Mátészalka-országhatár közötti kapcsolat fejl. előkészítése, M3 autópálya-Ököritófülpös közötti szakaszra von. eng. és részl. hatálybalépéssel kiviteli terv készítése

Reference number: PST kód: A049.01.01
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya - Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli terv készítése” (PST kód: A049.01.01).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71335000 Engineering studies
71356400 Technical planning services
90712500 Environmental institution building or planning
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Not specified
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Description of the procurement:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya - Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli terv készítése” (PST kód: A049.01.01).

Műszaki tartalom:

1. Tervezési osztály: K.II.A.

2. Tervezési sebesség: v=110 km/h

3. Keresztmetszeti kialakítás:

— korona szélesség: 20 méter,

— forgalmi sávok száma: 2x2 fizikai elválasztású,

— forgalmi sáv szélessége: 3,5 méter,

— középső elválasztó sáv szélessége: 3,0 méter,

— padkaszélesség: 1,5 méter,

— burkolat szélessége: 2x8 méter.

4. Hossz: 25+670 km egybefüggő

5. Csomópontok:

— 0+000 km sz. M3-M49 forgalmi csomópont,

— 1+635 km sz. Jármi csomópont,

— 7+450 km sz. Mátészalkai csomópont,

— 12+600 km sz. távlati Mátészalkai csomópont,

— 17+063 km sz. Győrteleki csomópont.

6. Pihenőhelyek:

— 12+600 km sz. kétoldali komplex pihenőhely,

— 25+000 km sz. távlati kétoldali egyszerű pihenőhely.

7. További feladatok:

— Őr bekötés: környezetvédelmi engedély megszerzése, 2x1 sávos út engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, 3 km,

— Győrtelek bekötés: a 491-es sz. útig, 2x1 sávos út engedélyezési és kiviteli terv készítése, 4 km,

— 25+670 km sz. Porcsalmánál: a 49-M49 közötti 2x1 sávos út visszakötésének engedélyezési és kiviteli terv készítése, 4 km.

A tervezési feladat során figyelemmel kell lenni arra, hogy az elrendelés szerinti csökkentett keresztmetszet ellenére távlatban biztosítani kell a szabványos autópálya keresztmetszet kialakítását. Ezért a műtárgyak, az egyéb vízépítési műtárgyak és vízelvezetési megoldások, valamint a kisajátítás ezt az elképzelést vegye figyelembe.

Tervező köteles továbbá a Tervezési feladat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban való együttműködésre a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésére tekintettel.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: AF III.1.3 M/2.1. szerinti szakember az előírt minimális alk. időn felüli, gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett projektvezetői többlettapasztalata hónapban meghatározva (max.36 hónap) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: AF III.1.3 M/2.2. szerinti szakember az előírt minimális alk. időn felüli, közúti közlek. létesít. kapcsolódó környezetvédelmi szakértői többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 36 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: AF III.1.3 M/2.3. szerinti tervező szakember az előírt minimális alk. időn felüli, közúti hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett tervezői többlettapasztalata hónapban meghatározva (max.36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: AF III.1.3 M/2.4. szerinti tervező szakember az előírt minimális alkalmassági időn felüli, gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 36 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Részajánlattétel nem lehetséges műszaki tartalom és beszerzés komplex jellege miatt. A tervfázisok egymásra épülnek, esetl. szétbontás hibás, hiányos teljesítés esetén ellehetetlenítené felelősségi illetékesség megállapítását.Egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból indokolt,mert így nem kell az egyes terv.fel-t egymástól függetlenül többször elvégezni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet AT,AV,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szerep., aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek. hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek.eire és a Kbt.63.§(3) bek.ére is). A Kbt.74.§(1) bek.e értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki v. amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód: Az ATnek (közös ATk esetében külön-külön) a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelete (Továbbiakban:Kr.) 1.§(1) bek.e értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (Továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek.einek hatálya alá. A Kr.15.§(2) bek.e értelmében azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a Kbt.67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:AK a Kbt.69.§(4)-(7) bek.ében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, észszerű határidő tűzésével-hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ATt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr.8.és10.§-a szerint kell ATnek igazolnia, ill AKnek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek.ének hatálya alá (figyelemmel Kr.14.és16.§-aira is.)Az igazolások nem kérhetők, ha AK a Kbt.69.§(11) bek.ében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazd.szerep. ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr.15.§(1)bek.e értelmében AT az alkalmasság igazolásában résztvevő AV v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKDt köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében. A Kr.13.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektr. cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.A kizáró okokra és az alk.köv.re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill adat tartalma valós.AK-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK a Kr.12.§ és 13.§ előírásait irányadónak tekinti.

Szakmai és cégnyilv.okba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:A Kbt.65.§(1)bek. c)pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői v. mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill a nem Magyaro-n letelepedett gazd.szerep.k esetén a letelepedés szerinti ország nyilv.ában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az AK ellenőriz a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében.

322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 8.§(2)bek.e alapján az AK előírja, hogy a nem Magyaro-n letelepedett gazd.szerep.nek - v. az általa az adott tervezési v. mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői v. mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A Kbt.65.§(1)bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilv.ban szereplés, szervezeti tagság v. engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.).

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 1 000 000 000- HUF-ot.

Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének el kell érnie az előírt összeget.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a Kr. 19. § (7) bek. is irányadó.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek értelmében az EEKD IV. Részének "alfa" pontját kell kitölteni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:

M1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján csatolandó a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:

— szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

Az igazolási mód tekintetében a Kr. 22. § (1)-(2) bek. irányadó.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.

M2) Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is.

A minősített ajánlattevők esetében a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett szolgáltatásokra vonatkozó referenciával:

1. legalább 15 km egybefüggő hosszúságú, legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra vonatkozó

— vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményeként az illetékes hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta,

— vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával.

2. legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi úton létesítendő komplex vagy egyszerű pihenőhely engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával, amely engedélyezési terv esetén magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményeként az illetékes hatóság az építési engedélyt kiadta.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bek. a) pontjában meghatározott közutakat érti.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közúti közlekedési létesítmények tervezésének vezetésében összesen legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal

2. legalább 1 fő környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZKV 1.2. (levegőtisztaság-védelem) és 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) és 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) (vagy ezekkel egyenértékű) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közúti közlekedési létesítményekhez kapcsolódó 36 hónap környezetvédelmi szakértői tapasztalattal

3. legalább 1 fő hídtervező szakember pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, továbbá legalább 36 hónap közúti hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal

4. legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közúti közlekedési létesítmények tervezése területén összesen legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6) bek.].

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.

A 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.

III.2.2)Contract performance conditions:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6) ,(8) bek.szerint;

Késedelmi kötbér:késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %.Hibás teljesítési kötbér:mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a.Jótállási idő: 36 hónap. Jótállási biztosíték:nettó tervezői díj 5 %-a,érvényességi ideje:a végszla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) +45 nap.

Meghiúsulási kötbér:mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.Tervezett forrás: hazai,a szerződés utófinanszírozású. Az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a szla kézhezvételétől számított 30napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre.Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek.,ill. a Ptk.6:155.§.A részleteket a dok. tartalmazza. AK Előleget nem biztosít.Tervező 2 részszlát és 1 végszlát nyújthat be a szerz.terv.ben rögzített számlázási ütemterv szerint.A részletes szerz.feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/05/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/05/2018
Local time: 10:00
Place:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet, tárgyaló.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A.ok benyújt: az A.okat írásban és zártan,közvülv.postaiútonkellbenyújtazA.tételiHI.lejártáig„A”mell.szerinticímre.

2.Kbt.35.§(8)bek:AKnemteszilehetővéközösgazd.szerv.társmegalak.

3.AKKbt.71.§(6)bek.2.mondatárafigy.elelőírja,haHPsalATazA.bankorábbannemszerőgazd.szerőtvonbeazelj.ba,ésegazd.szerőretek.elszüks.azújabbHPakkorAKkiz.1alk.fogújabbHPtelrendi.

4.AKfelhívjaafigy.t,alkm.feltéteitésigazolásátaKr.28.§(3)bek.éhezképestszigorúbbanhat.megazalábbialkm.iköv.ktek.ben:III.1.2.P1),III.1.3M1),M2).

5.AKD-katAKaKbt.39.§(1)bek.retek-telkorlátlanuléstelj.körűen,közv.ülésdíjmentahttps://www.dropbox.com/sh/9ek6qhhchrfk5im/AADzsMdkC1dcW3v7m9Rfh70Za?dl=0 elektr.útonhozzáférhetővétesziajelenAFfelad.naknapjától.KDelekt.útonelérhetőésletölthetőazA.tételiHI.lejártáig.Kbt.57.§(2)bek.alapjánAKelőírja,hogyKD-katA.onkéntlegalább1ATnek,v.azA.banmegnevezettAVnakelektr.útonlekelltöltenie.KözösA.tételesetébenelegendőazegyikATnekv.azA.banmegnevezettAVnakaKD.okatigazoltanletölteni.AKD.oknemátruházhatóak.AKD.okletöltéseésaletöltésvisszaig-aérvényesA.tételfeltéte.AmegadotthonlaponaKD-kletöltéseután1reg.lapotkellkitölteni,ésmegküldeniAKszámára,amelyneksoránaletöltéstvégzőgazd.szerőkötelesakapcstarthozszükségesv.mennyiadatotmegadni.ATfelelőssége,hogyareg.laponmegadottfaxszáraATrészéreiratokkézb.hetőeklegyenek.

7.Ért.szemp.rendsz:Minkrit.1-4:AKHútmutatójaazösszességébenlegelőnyösebbA.kiválasztásaeseténalkalmazhatómódsz-krőlésazA.okelbírálásáról(KÉ2016.évi147.sz,2016.12.21.)szerintiegy.ar.Az1-4részszemp.esetén:Aszerz.teljbenrésztvevőszakembertap-nakrészszemp-nálalegtöbbtöbblettap.alegkedvezőbb,ekkorazAKalegkedvezőbbtartielemreamax.pontot(felsőponthat)adja,atöbbiA.tart-ielemérepedigalegkedv.tart-ielemhezviszonyítvaarányosanszámoljakiapontsz.t.AKfelhívjaATkfigy.hogyazidőbenpárhuz.terviszolg-okvon-banszerzettgyak.időkcsak1szerszám.beleaszakemb.gyakidejébe.Aszemélyzetszak.tap-nakért-sesoránamax.figy-bevehetőmegaj.legtöbbtöbblettap.36hó,melyamax.adható10pontotkapja.Azennélnagyobbértékeseténisazadottpontnálmegadottmax.hó-alértékeliAKavonatkozóért-iszempon-t.Árszemp:AKHútmutatójaszerintiford.ar.Akafel.ellát-értfelszám.1össz-űnettóterv.idíjatért.azA.okelbír.során.AKakerekítésszab.szerint2tizedesjegypont.alhat.amegazért-ipontsz-t.Azadhatópontsz.alsóésfelsőhat.v.mennyiszemp.esetében:0-10pont.

8.Szerz.köt.felt.hogyanyertesATáltalAFIII.1.3)M/2.1.pontszerintiszakemb.renda266/2013.Korm.rend.szerintiKÉ-K(v.azzalegyenértékű)érv.terv-ijoggal,tov.azMMKnévjegyz-benilyenjoggalszerepeljen.AFIII.1.3)M/2.2.szerintiszakemb.renda297/2009Korm.rend.1.sz.mell.eszerintiSZKV1.2.(levegőtisztaságvéd)és1.3.(vízésföldtaniközegvéd)és1.4.(zajésrezgésvéd)szakért.részterületenszakért.joggaltov.azMMKnévjegyz-benilyenjoggalszerepeljen.AFIII.1.3)M/2.3.szerintiszakemb.renda266/2013.Korm.rend.szerintiHT(v.azzalegyenértékű)érv.tervijoggal,tov.azMMKnévjegyz-benilyenjoggalszerepeljen.AFIII.1.3)M/2.4.szerintiszakemb.renda266/2013.Korm.rend.szerintiKÉ-K(v.azzalegyenértékű)érv.tervijoggal,tov.azMMKnévjegyzbenilyenjoggalszerepeljen.

9.A.nakfelolv.lapotkelltart.aKbt.66.§(5)bek.szerint.

10.AKajelenhird.IV.2.6)pontjábanazA.ikötöttségidejekéntmeghat.2hó=60napidőtart.érti.

11.Abizt.okrend-ebocs.rólazA.bannyil.nikellaKbt.134.§(5)bek.ealapján.

12.AzA.naktart.kellazATnyil-átaKbt.66.§(2)és(4)bek.re.AzA.nakaKbt.66.§(2)bek.szerintinyil.eredetialáírtpldkelltart.

13.AzATknek(adottesetbenkapa.nyújtószerv.nek)azA.banEEKD-tkellbenyújt.AKr.2.§(3)bek.ea)pontjaszerintkérjük,hogyazEEKDnyomtatv-ontüntessefelazA.benyújt-koramárism.AVkat.

14.A.ibiz.mért.:17millióFt.Abizt.azATvál.szerinttelj-hetőaKbt54.§(2)bekszerint.HaATabizt.tbefiz.selkívánjatelj-ni,úgyaztazAK MKBBanknálvez.10300002-20609931-49020322sz.szla-rakellbefiz.Ezesetbenabefizmegtörténtétig.biz.egysz.más.kellazA.bacsatolni.Tov.info.KDban.

15.A322/2015.Korm.rend11.§árafigy.el,aNyertesATköteleslegkésőbbaszerz.megköt.nekidőp.járalegalább350millióft/év,vmint100millióft/káreseménylimitössz.terv-ifel.biztszerz.tkötniv.meglévőfel.biztkiterj.FAKSZ:Dr.PongorDániel,lajstromsz:00314 Folyt.VI.4.3.p

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A VI.3. pont folytatása:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2018