Diensten - 165069-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ballymena: Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

2018/S 074-165069

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of Health and Social Care in Northern Ireland
The Cottage, 5 Greenmount Avenue
Ballymena
BT43 6DA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Belfast Health and Social Care Trust
A Floor, Belfast City Hospital, Lisburn Road
Belfast
BT9 7AB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Northern Health and Social Care Trust
Bretten Hall, Bush Road
Antrim
BT41 2RL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Ambulance Service Trust
Knockbracken Healthcare Park, Saintfield Road
Belfast
BT8 8SG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
South Eastern Health and Social Care Trust
Ulster Hospital, Upper Newtownards Rd
Belfast
BT16 1RH
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Southern Health and Social Care Trust
Craigavon Area Hospital, 68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Western Health and Social Care Trust
Altnagelvin Area Hospital, Glenshane Road
Londonderry
BT47 6SB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Business Services Organisation
2 Franklin Street
Belfast
BT2 8DQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Regional Health and Social Care Board
12-22 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Blood Transfusion Service
Lisburn Road
Belfast
BT9 7TS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Fire and Rescue Services
1 Seymour Street
Lisburn
BT27 4SX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Guardian Ad Litem Agency
Centre House, 79 Chichester Street
Belfast
BT1 4JE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Medical and Dental Training Agency
Beechill House, 42 Beechill Rd
Belfast
BT8 7RL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Practice and Education Council for Nursing and Midwifery
Centre House, 79 Chichester St
Belfast
BT1 4JE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Social Care Council
Millennium House, 19-25 Great Victoria St
Belfast
BT2 7AQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Patient Client Council
1st Floor, Ormeau Baths 18 Ormeau Avenue
Belfast
BT2 8HS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Public Health Agency
Linenhall Street Unit, 12-22 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Regulation and Quality Improvement Authority
9th Floor Riverside Tower, 5 Lanyon Place
Belfast
BT1 3BT
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcing.palsballymena@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport Services — Saloon, 7-8 and Wheelchair Accessible Vehicles [442562]

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport Services — Saloon, 7-8 and wheelchair accessible vehicles [442562].

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 84.00 GBP / Hoogste offerte: 10 583 040.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Belfast Health and Social Care Trust

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114122
34115200
60180000
60000000
60170000
60112000
34121000
34121500
60172000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport Services - Saloon, 7-8 and Wheelchair Accessible Vehicles [442562].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value shown in II.2.14 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for Lot 1, excluding VAT, was 0 GBP to 33 800 000 GBP. This value has been calculated on the basis of a 4 year Resultant Contract with option of 36 month extension periods, contingency for potential additions, mini competitions, price increases, potential extension for procurement exercises during the framework agreement period.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 - Northern Health and Social Care Trust

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114122
34115200
60180000
60000000
60170000
60112000
34121000
34121500
60172000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport Services - Saloon, 7-8 and Wheelchair Accessible Vehicles [442562].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value shown in II.2.14 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for Lot 2, excluding VAT, was 0 GBP to 21 460 000 GBP. This value has been calculated on the basis of a 4 year Resultant Contract with option of 36 month extension periods, contingency for potential additions, mini competitions, price increases, potential extension for procurement exercises during the framework agreement period.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 - Northern Ireland Ambulance Service Health and Social Care Trust

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114122
34115200
60180000
60000000
60170000
60112000
34121000
34121500
60172000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport services — Saloon, 7-8 and wheelchair accessible vehicles [442562].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value shown in II.2.14 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for Lot 3, excluding VAT, was 0 GBP to 382 000 GBP. This value has been calculated on the basis of a 4 year Resultant Contract with option of 36 month extension periods, contingency for potential additions, mini competitions, price increases, potential extension for procurement exercises during the framework agreement period.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 — South Eastern Health and Social Care Trust

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114122
34115200
60180000
60000000
60170000
60112000
34121000
34121500
60172000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport services — Saloon, 7-8 and wheelchair accessible vehicles [442562].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value shown in II.2.14 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for Lot 4, excluding VAT, was 0 GBP to 24 400 000 GBP. This value has been calculated on the basis of a 4 year Resultant Contract with option of 36 month extension periods, contingency for potential additions, mini competitions, price increases, potential extension for procurement exercises during the framework agreement period.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 — Southern Health and Social Care Trust

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114122
34115200
60180000
60000000
60170000
60112000
34121000
34121500
60172000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport services — Saloon, 7-8 and wheelchair accessible vehicles [442562].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value shown in II.2.14 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for Lot 5, excluding VAT, was 0 GBP to 40 540 000 GBP. This value has been calculated on the basis of a 4 year Resultant Contract with option of 36 month extension periods, contingency for potential additions, mini competitions, price increases, potential extension for procurement exercises during the framework agreement period.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6 — Western Health and Social Care Trust

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114122
34115200
60180000
60000000
60170000
60112000
34121000
34121500
60172000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport services — Saloon, 7-8 and wheelchair accessible vehicles [442562].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value shown in II.2.14 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for Lot 6, excluding VAT, was 0 GBP to 138 40 000 GBP. This value has been calculated on the basis of a 4 year Resultant Contract with option of 36 month extension periods, contingency for potential additions, mini competitions, price increases, potential extension for procurement exercises during the framework agreement period.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-500571
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 — Belfast Health and Social Care Trust

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 33
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 25
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Value cabs ltd
16 Wellington Park
Belfast
BT9 6DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890809080
E-mail: stephen@valuecabs.co.uk
Fax: +44 2890666977
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTS Scotland Ltd
Unit 7, St Margarets Farm Road, Edgefield, Loanend
Midlothian
EH209SS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890705705
E-mail: garymiskelly@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green light transfers Limited
17 Moodage Road Tandragee
Craigavon
BT62 2DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7936294166
E-mail: williammuldrew@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Etherson Travel
24 Bog road
Ballymena
BT42 4HH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2825647799
E-mail: info@ethersontravel.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fonacab BElfast Limited
209 Knock Road
Belfast
BT5 6QE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890333333
E-mail: simonk@fonacab.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Regency cabs
Unit 4 Springfarm Industrial Estate
Antrim
BT41 4NT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2894429595
E-mail: regencycabsni@yahoo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J K Coaches LTd
4 Coltrim road
Magherafelt
BT45 7QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2886737776
E-mail: info@jandkcoaches.com
Fax: +44 08721155944
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 22 360.00 GBP / Hoogste offerte: 10 583 040.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 — Northern Health and Social Care Trust

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 33
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 25
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dale taxis
9 Knockanbaan
Limavady
BT49 0UL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2877767600
E-mail: carol.mccool1@btinternet.com
Fax: +44 2877767600
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Andy Brown
5 Dunluce Street
Portrush
BT56 8DN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2870822223
E-mail: andybrowntaxis@btconnect.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Value cabs LTD
16 Wellington Park
Belfast
BT9 6DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890809080
E-mail: stephen@valuecabs.co.uk
Fax: +44 2890666977
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DC Taxis
68A Legilly road
Dungannon
BT70 1PE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7881954858
E-mail: dctaxis@yahoo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Etherson Travel
24 bog road
Ballymena
BT42 4HH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2825647799
E-mail: info@ethersontravel.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green Light Transfers Limited
17 Moodage Road Tandragee
Craigavon
BT62 2DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7936294166
E-mail: williammuldrew@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S B Taxis/Shoreline
336 Masteragwee Terrace
Coleraine
BT51 3NT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2870356560
E-mail: sbtaxis56560@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J K Coaches ltd
4 Coltrim Road
Magherafelt
BT45 7QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2886737776
E-mail: info@jandkcoaches.com
Fax: +44 08721155944
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mr N Maguire
1 Rainey Street
Magherafelt
BT45 5DA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2879300410
E-mail: noelmaguire37@gmail.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Regency cabs
Unit 4 Springfarm Industrial Estate
Antrim
BT41 4NT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2894429595
E-mail: regencycabsni@yahoo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 84.00 GBP / Hoogste offerte: 1 299 600.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 — Northern Ireland Ambulance Service Health and Social Care Trust

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 33
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 25
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTS Scotland Ltd
Unit 7, St Margarets Farm Road, Edgefield, Loanend
Midlothian
EH209SS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890705705
E-mail: garymiskelly@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Value cabs Ltd
16 Wellington Park
Belfast
BT9 6DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890809080
E-mail: stephen@valuecabs.co.uk
Fax: +44 2890666977
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green light transfers limited
17 Moodage Road Tandragee
Craigavon
BT62 2DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7936294166
E-mail: williammuldrew@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Etherson Travel
24 bog road
Ballymena
BT42 4HH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2825647799
E-mail: info@ethersontravel.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J K Coaches Ltd
4 Coltrim road
Magherafelt
BT45 7QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2886737776
E-mail: info@jandkcoaches.com
Fax: +44 08721155944
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Regency cabs
Unit 4 Springfarm Industrial Estate
Antrim
BT41 4NT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2894429595
E-mail: regencycabsni@yahoo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 936.00 GBP / Hoogste offerte: 79 380.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 — South Eastern Health and Social Care Trust

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 33
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 25
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTS Scotland LTD
Unit 7, St Margarets Farm Road, Edgefield, Loanend
Midlothian
EH209SS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890705705
E-mail: garymiskelly@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Value cabs ltd
16 Wellington Park
Belfast
BT9 6DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890809080
E-mail: stephen@valuecabs.co.uk
Fax: +44 2890666977
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clanrye cab CO
53 Monaghan Street
Newry
BT35 6AY
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2830262222
E-mail: clanryetaxis@btconnect.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green Light Transfers Limited
17 Moodage Road Tandragee
Craigavon
BT62 2DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7936294166
E-mail: williammuldrew@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J K Coaches Ltd
4 Coltrim Road
Magherafelt
BT45 7QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2886737776
E-mail: info@jandkcoaches.com
Fax: +44 08721155944
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 56 456.00 GBP / Hoogste offerte: 2 340 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5 — Southern Health and Social Care Trust

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 33
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 25
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
A1 Taxis
9 Ballygassoon Road
Armagh
BT61 8DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2837522999
E-mail: hugh.powell@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Country cabs
1a Derryclooney road
Augher
BT77 0ED
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7771535153
E-mail: michelemckenna@btinternet.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Taxiline newry Ltd
15 Canal Street
Newry
BT35 6JB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2830260888
E-mail: enquiries@taxilinenewry.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Martin kelly wheelchair taxis funeral directors Ltd
10a Moore Island Road
Armagh
BT61 8LX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2837510600
E-mail: meave.kelly@btinternet.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DC Taxis
68A Legilly road
Dungannon
BT70 1PE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7881954858
E-mail: dctaxis@yahoo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mcgoldrick Taxis
21 Larkfield Meadows
Craigavon
BT65 5JB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7711679371
E-mail: joannemcg21@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green light transfers limited
17 Moodage Road Tandragee
Craigavon
BT62 2DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7936294166
E-mail: williammuldrew@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurocoach N I Ltd
47 Mullaghteige Road
Dungannon
BT71 6QU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2887723031
E-mail: eurocoach@btconnect.com
Fax: +44 2887753100
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
East coast transport Ltd
72 Rathfriland road
Newry
BT34 1LE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2830203020
E-mail: info@eastcoastcoaches.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Diamond taxis armagh Ltd
8 Lower English Street
Armagh
BT61 7LJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2837525204
E-mail: diamond59@live.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MTS Scotland Ltd
Unit 7, St Margarets Farm Road, Edgefield, Loanend
Midlothian
EH209SS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890705705
E-mail: garymiskelly@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clanrye cab CO
53 Monaghan street
Newry
BT35 6AY
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2830262222
E-mail: clanryetaxis@btconnect.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PJ Fox Taxis
30 Drumlee Road
Dungannon
BT71 7QD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2837548668
E-mail: foxtaxismoy@aol.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J K Coaches Ltd
4 Coltrim road
Magherafelt
BT45 7QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2886737776
E-mail: info@jandkcoaches.com
Fax: +44 08721155944
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cedar car contracts Ltd
3 Shanmaghery road
Dungannon
BT70 2PA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7714087128
E-mail: fergalmcelroy@hotmail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Glen mini-bus services Ltd
32 Vauxhall park
Belfast
BT9 5GZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2841765163
E-mail: Info@glenmbs.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 75 275.00 GBP / Hoogste offerte: 2 747 472.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lot 6 — Western Health and Social Care Trust

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 33
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 25
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OMACAB
16 Camowen Cottages
Omagh
BT79 0DL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7860609722
E-mail: omacab_1@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mac taxis
2 Slieveard Court
OMAGH
BT79 7JF
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7581027820
E-mail: mactaxis@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green light transfers Limited
17 Moodage Road Tandragee
Craigavon
BT62 2DS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7936294166
E-mail: williammuldrew@outlook.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urgent taxis Ltd
24 Bridge Street
OMAGH
BT78 1BX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2882248999
E-mail: urgenttaxis@btconnect.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Diamond cabs coach hire Ltd
Magheradunbar
Enniskillen
BT74 5NN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2866328484
E-mail: diamondcabs84@yahoo.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J K Coaches ltd
4 Coltrim Road
Magherafelt
BT45 7QG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2886737776
E-mail: info@jandkcoaches.com
Fax: +44 08721155944
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 22 080.00 GBP / Hoogste offerte: 2 740 648.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In section 1.2), it stated that this procurement is a joint procedure and contract award is by a Central Purchasing Body. The contract is not a joint contract, it is a Central Purchasing Contract operated by Business Services Organisation, PaLS on behalf of the participants listed at 1.1). The Contracting Authority has identified the Most economically advantageous tender (MEAT) on the basis of the ‘lowest price/cost submission’. Compliance with all elements of the specification and all other requirements as listed in the tender documentation has been demonstrated. The value ranges shown in II.2.14) and VI.3 of Contract Notice 2017/S 241-500571 for the 6 Lots and their Vehicle types and areas in this tender will be used in the assessment of issues relating to materiality should they arise during the period of the Contract. The following Corrigendum's also refer: 2017/S 008-014359 and 2018/S 012-023854..

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Business Services Organisation
77 Boucher Crescent
Belfast
BT12 6HU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018