Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 165186-2019

09/04/2019    S70

Danmark-Århus: Ambulancetjenester

2019/S 070-165186

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland og Region Nordjylland
Postadresse: Præhospitalet, Olof Palmes Allé 34
By: Århus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Kappel Kirketerp
E-mail: hankit@rm.dk
Telefon: +45 78414807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Invitation til indledende markedsdialog om kommende udbud af ambulancetjeneste og liggende sygetransport i Region Nordjylland og Region Midtjylland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som forberedelse til kommende udbud af ambulancetjenesterne og liggende sygetransport i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland inviteres interesserede virksomheder hermed til en indledende markedsdialog. Udbud forventes gennemført i løbet af 2020. Punkterne for en markedsdialog ligger ikke endeligt fast, men vil eksempelvis kunne omhandle emner om følgende: Opdeling i geografiske områder, ydelsernes sammensætning ift. ambulancetjeneste og liggende sygetransport, basefaciliteter, køretøjskrav, kontraktlængde, beredskabstyper mv. Der vil blive fremsendt en endelig dagsorden forud for dialogmøderne. Dialogmøderne vil blive gennemført med interesserede virksomheder enkeltvis.

(Det bemærkes, at den endelige opdeling i delkontrakter endnu ikke kendes, og tallet angivet nedenfor i pkt. II.1.6 er alene symbolsk.)

Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Invitation til markedsdialog

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se indledende beskrivelse.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Den tekniske dialog ønskes gennemført på følgende datoer: 1. maj, 10. maj og eventuelt en yderligere dato i maj. Dialogen vil blive gennemført i Aarhus. Interesserede virksomheder, som ønsker at deltage i en sådan dialog bedes rette henvendelse til: Hans Christian Kappel Kirketerp: hankit@rm.dk Sidste frist for tilmelding er den: 26.4.2019.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/04/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019