Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 165257-2018

17/04/2018    S74

Magyarország-Nyíregyháza: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 074-165257

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524-116
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524-116
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Eniko
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervpályázat a Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében Jégkorszak Interaktív Állatbemutató tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jégkorszak attrakció tárgyban olyan színvonalas koncepciótervek beérkezését várja a kiíró, amelyek a későbbi tervezési feladatok szakmai megalapozására, az igények előzetes tisztázására alkalmasak. Cél, hogy az attrakció látogatóbarát, hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethető környezetet teremtsen, valamint szükséges figyelemmel lenni az egyetemes tervezés során az akadálymentesség megteremtésére is.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: Bővebben: lásd VI.3. pont

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Környezetrendezés és építészet (bírálati érték 60 %)

2. Megvalósíthatóság (bírálati érték 30 %)

3. Közlekedés (bírálati érték 10 %)

Az értékelés szempontjainak részletezését a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 18/06/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 13 000 000 HUF áll rendelkezésre.

Díjak száma: 0-3 db.

Az I. díj összege: nettó 4 000 000 HUF. Az II. díj összege:nettó 3 000 000 HUF Az III. díj összege: nettó 2 000 000 HUF.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Az ajánlatkérő a díjazottként rangsorolt pályaműveken kívül a jelentős részeredményeket tartalmazó további pályaművek tekintetében is előírja a felhasználási jogok átruházását. A pályamű megvétele esetén a pályázó a Bírálóbizottság által megállapított, a pályamű értékét is figyelembe vevő vételi díjra jogosult, az erre rendelkezésre álló keret összesen nettó 4 000 000 Ft.

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a megvételek bruttó összegként értelmezendőek, a törvény szerinti mértékű áfát tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
dr. Kovács Ferenc
Veres István
Bán Ferenc
Balázs Mihály
Karácsony Tamás
Végh József
dr. Kovács Előd
Gajdos László

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A kiíró 2018. április 20-án 11:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: Nyíregyházi Állatkert, főbejárat

2) A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró 2018. július 5. napján 11:00 órakor a pályázat eredményét kihirdeti.

3) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázóknak visszaadja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát.

4) A kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetéstől számított 30 napig őrzi meg. A határidő elteltét követően megsemmisíti, annak későbbi visszakövetelésére nincs lehetőség.

5. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő cím tervpályázati felületéről is: http://mek.hu

6. III.2.1. pont folytatása: Magyarországon (belföldön) letelepedett pályázó(k) esetében a tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akiknek a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő „E” jogosultságuk van, és szerepelnek a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu). Az Európai Unió más tagállamában letelepedett (külföldi) pályázó(k) esetében a belföldi letelepedésű tervezőkével egyenértékű besorolású építész tervezői jogosultságot a letelepedési hely szerinti tervezési jogosultság igazolásának csatolásával, továbbá olyan nyilatkozattal kell igazolni, amelyben a tervező(k) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a szerződéskötés időpontjáig a Magyar Építész Kamaránál regisztráltatja (regisztráltatják) magát (magukat).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018