Services - 165312-2019

09/04/2019    S70

Denmark-Hillerød: IT services: consulting, software development, Internet and support

2019/S 070-165312

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Hovedstaden
National registration number: 29190623
Postal address: Kongens Vænge 2
Town: Hillerød
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 3400
Country: Denmark
Contact person: Sanne Maria Dajc Hauge
E-mail: sanne.maria.hauge@regionh.dk
Telephone: +45 38665000
Internet address(es):
Main address: https://www.regionh.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235697&B=HOVEDSTADEN
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235697&B=HOVEDSTADEN
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Support, Vedligehold, Udvikling og SAP Basis vedligehold af Region Hovedstadens SAP System

Reference number: 19019584
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

SAP support, Vedligehold og Udvikling i Region Hovedstaden.

Det er regionens mål med udbuddet at skrive kontrakt med en stabil SAP supportleverandør, som leverer ydelser af høj faglig kvalitet til en konkurrencemæssig pris.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72220000 Systems and technical consultancy services
72246000 Systems consultancy services
72266000 Software consultancy services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Main site or place of performance:

Region Hovedstaden

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører Region Hovedstadens indkøb af:

Support, Vedligehold, Udvikling og SAP Basis Applikationsvedligehold af Region Hovedstadens SAP System

De efterspurgte ydelser til systemet vil være indenfor:

— Support (Incidents og Service Requests),

— Vedligehold (Problems (Request for Change (RFC)),

— Udviklingsaftaler (projekter),

— SAP Basis vedligehold,

— Analyser og projektledelse vedrørende ovenstående punkter.

Der vil være en Overdragelsesfase som sikrer, at Leverandøren er i stand til at overtage ansvaret for Leverancerne som specificeret i Kontrakten med tilhørende bilag.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Option på aftaleforlængelse med op til 3 x 12 måneder - i alt 36 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere maksimalt 5 ansøgere.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af hvilke ansøgere, der har bedste og mest relevante referencer vedrørende levering af SAP-support.

Referencer vurderes ud fra nedenstående 4 kriterier, som vægter lige:

1) Kundens sammenlignelighed med hensyn til størrelse, organisatoriske kompleksitet, arbejdsdomæne samt finansielle rammebetingelser for SAP (de regnskabsregler, budgetregler, momsregler etc. som Region Hovedstaden er underlagt). Høj grad af sammenlignelighed vægtes højt;

2) SAP- installationens kompleksitet og funktionalitet (moduler). Tilsvarende eller højere kompleksitet vægtes ligeligt. SAP HANA erfaring vægtes positivt;

3) Engagementets størrelse (årlig omsætning) og varighed (op til 3 år). Det vægtes positivt at engagementet har en tilsvarende eller større størrelse;

4) Engagementets samarbejdsmodel d.v.s. processer og ansvarsfordeling. Høj grad af sammenlignelighed med den i udbudsbekendtgørelsen beskrevne model vægtes positivt.

Vurderingen vil foregå udfra skalaen i udbudsbetingelserne punkt 13.2. For at blive prækvalificeret skal referencerne samlet opnå en score på minimum 4.

Såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen henvises til punkt 8.2 i udbudsbetingelserne.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) henvises ligeledes til punkt 8.2 i udbudsbetingelserne.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på aftaleforlængelse med op til 3 x 12 måneder - i alt 36 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Minimumskrav

1) Minimumsomsætning på 40 000 000 DKK/år de sidste 3 regnskabsår;

2) Positiv egenkapital de sidste 3 regnskabsår;

3) Gyldig erhvervsansvarforsikring skal opretholdes i hele aftaleperioden inkl. optioner;

4) Minimum 1 og maksimum 4 beskrevne referencer i henhold til Udbudsbetingelserne punkt 8.3.2.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/05/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 18/06/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

De frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse jf. udbudslovens § 137.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af Ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/04/2019