Leveringen - 165467-2022

30/03/2022    S63

România-Pitești: Motorină (EN 590)

2022/S 063-165467

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Număr naţional de înregistrare: RO24427093
Adresă: Strada: Câmpulung, nr. 6-8
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110147
Țară: România
Persoană de contact: DELIA LITA
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rowater.ro/daarges
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii de gospodarire a apelor

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru achizitie MOTORINA EURO DIESEL 5 VRAC

Număr de referinţă: 24427093201927
II.1.2)Cod CPV principal
09134220 Motorină (EN 590)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 luni pentru achizitia de Motorina Euro Diesel 5 (conform SR

EN 590) – vrac ( cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, strada Enculesti , nr 11 , jud

Arges , la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform Caietului de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 5 343 540.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 853 215.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare strada Enculesti , nr 11 , jud Arges ( situat la distanta de cca 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) ; volumul la o livrare este de max 20.000 litri.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Cantitate pentru perioada 01.07.2019- 31.12.2019 -6 LUNI

Cantitate minima : 130 to Valoare minima : 130 to * 5500 lei/tona = 715.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 132 to Valoare maxima : 132 to * 5500 lei/tona = 726.000 lei fara TVA

2. Cantitate pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020 -12 LUNI

Cantitate minima : 260 to Valoare minima : 260 to * 5500 lei/tona = 1.430.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 264 to Valoare maxima : 264 to * 5500 lei/tona = 1.452.000 lei fara TVA

3. Cantitate pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 -12 LUNI

Cantitate minima : 264 to Valoare minima : 264 to * 5500 lei/tona = 1.452.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 268 to Valoare maxima : 268 to * 5500 lei/tona = 1.474.000 lei fara TVA

4. Cantitate pentru perioada 01.01.2022- 31.12.2022 -12 LUNI

Cantitate minima : 268 to Valoare minima : 268 to * 5500 lei/tona = 1.474.000 lei fara TVA

Cantitate maxima : 271 to Valoare maxima : 271 to * 5500 lei/tona = 1.490.500 lei fara TVA

5. Cantitate pentru perioada 01.01.2023- 30.06.2023 -6 LUNI

Cantitate minima : 135 to Valoare minima : 135 to * 5500 lei/tona = 742.500 lei fara TVA

Cantitate maxima : 138 to Valoare maxima : 138 to * 5500 lei/tona = 759.000 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de livrare / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-210337
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 84
Titlu:

Contract furnizare motorina lichida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 590 150.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 268 920.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 203
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 249 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 203
Titlu:

ACORD CADRU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 343 540.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 853 215.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 252
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 408 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 03
Titlu:

Furnizare Motorina lichida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 466.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25
Titlu:

Contract furnizare motorina lichida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 343 540.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 418 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 148
Titlu:

Contract Furnizare motorina lichida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 474 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 139 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17
Titlu:

Contract subsecvent furnizare motorina lichida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 124 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 22
Titlu:

Contract furnizare motorina lichida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMPETROL DOWNSTREAM
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 490 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 89 640.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: A.B.A. ARGES-VEDEA - BIROU JURIDIC
Adresă: Str Calea Campulung nr.6-8
Localitate: Pitesti
Cod poștal: 110147
Țară: România
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefon: +40 0248223449
Fax: +40 0248220878
Adresă internet: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/03/2022