Supplies - 165531-2023

Submission deadline has been amended by:  216812-2023
20/03/2023    S56

Poland-Warsaw: Metering instruments

2023/S 056-165531

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 2 Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 952-209-95-97
Postal address: ul. Marsa 110
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 04-470
Country: Poland
Contact person: Marta ĆWIKLIŃSKA
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/2rblog
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/2rblog
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Reference number: D/61/2023
II.1.2)Main CPV code
38410000 Metering instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.dostawa sprzętu metrologicznego z podziałam na 8 części (zadania) w ilościach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (CWOM - Zielonka)

ul. Wyszyńskiego 7,05-220 Zielonka

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Transferowy klucz dynamometryczny Dm-TS lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (CWOM - Warszawa)

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Kalibrator pirometrów medycznych BEMED-C lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 2 – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (CWOM - Warszawa)

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Termostat cieczowy FLUKE 7109 A-P lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 3 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

4 Wojskowy Ośrodek Metrologii (4 WOM)

ul. Sadków 9, 26-600 Radom

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Kalibrator testerów elektrycznych TRANSMILLE 3200B lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 4 – 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii (1 WOM)

ul. Miegonia 45, 81-103 Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Kalibrator wielofunkcyjny TRANSMILLE 1000A lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 5 – 1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii (3 WOM)

ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Kalibrator pirometrów FLUKE 4180 lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 6 – 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii (3 WOM)

ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Kalibrator pirometrów FLUKE 4181 lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 7 – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

DOSTAWA SPRZĘTU METROLOGICZNEGO

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (CWOM – Ostrów Mazowiecka, Komorowo)

ul. Kościelna, 07-310 Komorowo

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu metrologicznego tj: Kalibrator dawkomierzy IRD 2000 lub równoważny w ilościach - 1 szt.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego

postępowania https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 8 – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby wykonawca:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

dla zadania nr 1 – 59 000,00 zł;

dla zadania nr 2 – 9 500,00 zł;

dla zadania nr 3 – 25 000,00 zł;

dla zadania nr 4 – 21 000,00 zł;

dla zadania nr 5 – 13 000,00 zł,

dla zadania nr 6 – 22 000,00 zł,

dla zadania nr 7 – 16 000,00 zł,

dla zadania nr 8 – 276 000,00 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy– zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zamawiający określił w załączniku nr 7 do SWZ (wzór umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/04/2023
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/07/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/04/2023
Local time: 08:30
Place:

Siedziba zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://portal.smartpzp.pl/2rblog).

Otwarcie ofert nie jest publiczne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców – podstawy wykluczenia oraz informację o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający określił w rozdziale VI SWZ.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1SWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń,

o których mowa w rozdziale VII pkt 2.2. ppkt.2.2.1–2.2.6 SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

7. Forma składanych oświadczeń i dokumentów została opisana w rozdziale VII pkt 3 SWZ.

8. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum i wykonawców polegających za zasobach innych podmiotów) zostały opisane w rozdziale VIII SWZ.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określono w rozdziale XV SWZ

11. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z rozdziałem XVII SWZ.

12. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SWZ oraz w załączniku nr 6 do SWZ(wzór umowy).

13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

14. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/2rblog. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający szczegółowo określił w rozdziale IXSWZ.

15. Zamawiający w rozdziale XVISWZ określił formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

16. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) w art.5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - załącznik nr 2A do SWZ;

17.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

18. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale X SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postepu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postepu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2023