Služby - 165852-2020

08/04/2020    S70

Francúzsko-Štrasburg: Prierezový rámec inžinierstva (TEF)

2020/S 070-165852

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 025-055396)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Poštová adresa: 18 rue de la Faisanderie
Mesto/obec: Strasbourg
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 10415
Štát: Francúzsko
E-mail: LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eulisa.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.frontex.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prierezový rámec inžinierstva (TEF)

Referenčné číslo: LISA/2019/OP/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je návrh a podpora hlavných obchodných systémov a komponentov interoperability, poskytovanie základných obchodných systémov a komponentov interoperability, testovanie základných obchodných systémov a komponentov interoperability a návrh a poskytnutie infraštruktúry pre nové systémy.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/04/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 025-055396

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.3)
Namiesto:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese.

má byť:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom stránky:https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5719

Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 14/04/2020
má byť:
Dátum: 13/05/2020
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 21/04/2020
má byť:
Dátum: 15/05/2020
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: