Tjenesteydelser - 165853-2020

08/04/2020    S70

Luxembourg-Luxembourg: CDT-NET/2020

2020/S 070-165853

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 037-086438)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Postadresse: Bâtiment Drosbach — 12E, rue Guillaume Kroll
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Mr Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cdt.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

CDT-NET/2020

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911200 Rengøring af bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af kontrakt om tjenester vedrørende vedligeholdelse og rengøring af de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (parti 1), og tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige dokumenter (parti 2).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 037-086438

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 14/04/2020
Læses:
Dato: 31/07/2020
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 20/04/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: