Diensten - 165870-2018

Deze aankondiging is geannuleerd door: 271904-2018
17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Ciechanów: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 074-165870

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18
Ter attentie van: Grzegorz Dąbrowski
06-400 Ciechanów
Polen
Telefoon: +48 236724414
E-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl
Fax: +48 236722160

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.pecciechanow

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71200000

Beschrijving
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.5.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.