Diensten - 165937-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 074-165937

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
C/ Gran Capità, 2-4, edifici Nexus, 4ª planta, despacho 403
Contactpunt(en): Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Ter attentie van: Contractes
08034 Barcelona
Spanje
Telefoon: +34 2056464
E-mail: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 2056979

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Centre+de+Supercomputacio+de+Catalunya&reqCode=viewDetail&idCap=205997&depar

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000

Beschrijving
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 0,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 17/17 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Empresas homologadas: 1) Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S. A.; 2) Econocom Servicios, S. A.; 3) UTE Alfatec Sistemas, S. L. — Inlogic Software Quality, S. L.; 4) Grupo Corporativo GFI Informática, S. A.; 5) UTE Sopra Steria — Xpandit

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 136 953,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 0,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 2
Opdracht nr: 17/17 Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Empresas homologadas: 1) Econocom Servicios, S. A.; 2) UTE Sopra Steria — Xpandit; 3) UTE Alfatec Sistemas, S. L. — Inlogic Software Quality, S. L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 343 660,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 0,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 2