Diensten - 165939-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Padua: Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties

2018/S 074-165939

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Università degli Studi di Padova
Via VIII febbraio 1948 2
Contactpunt(en): Università degli Studi di Padova
Ter attentie van: Irene Bertazzo
35122 Padova (PD)
Italië
Telefoon: +39 0498273225
E-mail: ufficiogare@unipd.it
Fax: +39 0498273229

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.unipd.it/

Adres van het kopersprofiel: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10::::::

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.4)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50413200

Beschrijving
Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties .

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.3)Termijn voor de indiening van indicatieve inschrijvingen voor de specifieke opdracht
21.5.2018
IV.2.4)Taal of talen waarin de inschrijvingen mogen worden opgesteld
Italiaans.