Услуги - 165942-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
NDНомер на публикацията на обявлението165942-2019
PDДата на публикуване09/04/2019
OJНомер на броя на ОВ S70
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция по оикоилна среда (831901762)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен05/04/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90733100 - Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://eea.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС