Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 166106-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Budapest: Autópálya építése

2018/S 075-166106

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: info@ceutender.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: info@ceutender.eu
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ceutender.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll.szerz. az M4 Abony(Kelet)–Törökszentmiklós(Nyugat)közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő)megval új Tisza-híd megép-vel” kivit.munkáinak elvég.szüks.kivit.tervek elk.és eng megszerzésével együtt

Hivatkozási szám: PST kód: A004.05.73
II.1.2)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére,a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
45221100 Hídépítés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, M4 Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” I. építési szakasz (90+859 - 109+460 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73).

Nyertes ajánlattevő feladata:

M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 90+859 – 109+460 km sz. szakaszon (18,601 km).

A kivitelezés keretében 3 különszintű csomópont (Abony (Kelet) különszintű csomópont, 32. sz. főúti különszintű csomópont, és a 3225. j. út különszintű csomópontja, valamint 18 főbb műtárgy kerül megépítésre, melyek közül kiemelendő a Zagyva-híd (legnagyobb szabad nyílás: 80,83 m, szerkezeti hossz: 168 m), továbbá a Millér-híd (legnagyobb szabad nyílás: 43,60 m, szerkezeti hossz: 110 m).

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/2. pontjában foglaltak kapcsán rögzíti, hogy.

— Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja,koordinálja a Vállalkozó,a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.1. pontban a géplánc alatt Ajánlatkérő a következőket érti:1 db finisher, 2dbtömörítő henger,1dbemulziószóró jármű).

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.2. pontban a géplánc alatt a következőket érti:1 finisher,2 db tömörítő henger,1 locsoló kocsi).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 II. építési szakasz (109+460–118+000km sz) kivitelezési munkáinak elvégzésére,a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód:A004.05.73)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
45221100 Hídépítés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, M4 Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” II. építési szakasz (109+460–118+000 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73).

Nyertes ajánlattevő feladata:

M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 109+460–118+000 km sz. szakaszon (8,54 km).

A kivitelezés keretében a Törökszentmiklós (Nyugat) különszintű csomópont, valamint 9 főbb műtárgy kerül megépítésre, melyek közül kiemelendő a Tisza - híd (legnagyobb szabad nyílás: 144,80 m, szerkezeti hossz: 756 m), és a Tisza ártér feletti - híd (legnagyobb szabad nyílás: 46,60 m, szerkezeti hossz: 416 m).

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/2. pontjában foglaltak kapcsán rögzíti, hogy.

— Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja,koordinálja a Vállalkozó,a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.1. pontban a géplánc alatt Ajánlatkérő a következőket érti: 1 db finisher, 2 db tömörítő henger, 1 db emulziószóró jármű).

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.2. pontban a géplánc alatt a következőket érti:1 finisher,2 db tömörítő henger,1 locsoló kocsi).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A)Kizáró okok:Az eljárásban nem lehet AT,AV,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.(mind2 rész tekintetében)

Az ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön)és a Kbt.65.§(7)bek.sz. alkalmasságot ig. szerv.nek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015(X.30)Korm.r.II.Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62§(1)és(2)bek.ben foglalt kizáró okok hatálya alá.(mind2 rész tekintetében).

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV,vagy más szervezet vonatk.ban csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62§(1)és(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt.67§(4) bek.sz.-i nyilatkozati kötelezettségének.(mind2 rész tekintetében).

Az AT nyilatkozni köteles arról,hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62§(1)és(2)bek.sz.-i kizáró okok hatálya alá eső olyan AVt,amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.(mind2 rész tekintetében).

Az AK által a Kbt.69§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd.szereplőnek a Kr.III.Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.(mind2 rész tekintetében).

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(1)-(5)és(7)bek.,továbbá a Kr.8§,10§,12-16§ok is megfelelően alkalmazandók.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt.64§-ában és a 74§(1) bek.ben foglaltak is.

B)Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:(mind2 rész tekintetében)

Az alkalmasság minimumkövetelményei:(mind2 rész tekintetében).

a)Alkalmatlan AT,ha az ajánlata alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.szereplő,ha nem szerepel az Étv. sz.-i,ép.ipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.A nem Magyaro.-on letelepedett ép.ipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

b)Alkalmatlan AT,ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel,ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:Az előzetes igazolás során az EEKD IV.részben a részletes adatok megadása szükséges!

a)Az a)pont szerinti követelmény tekintetében Magyaro.-on letelepedett gazd.szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi;nem Magyaro.-on letelepedett gazd.szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani,figyelemmel a Kr.1.§(2)-(5) bekezdésére is.

b)A b)pont szerinti követelmény tekintetében az engedély v. jogosítvány másolatát,ill. a szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani,figyelemmel a Kr.1.§(2)-(5) bekezdésére is.

Igazolási mód:Az előzetes igazolás során az EEKD IV.részében a részletes adatok megadása szükséges a a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal,hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.69§(4)bek. szerint kerül sor.

Az engedély v. jogosítvány másolatát,ill. a szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani,figyelemmel a Kr.1§(1)-(5) bek. is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt65.§(7)-(9),(11) bek. és Kbt69§(11) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: (mindkét rész tekintetében).

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges. (mindkét rész tekintetében).

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt - adott esetben az EEKD-ban foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (mindkét rész tekintetében).

Ha az Ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő. (mindkét rész tekintetében).

P/2.1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 33 000 000 000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 30 000 000 000 Ft-ot (1. rész tekintetében).

P/2.2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 23 000 000 000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 20 000 000 000 Ft-ot. (2. rész tekintetében).

Amennyiben az Ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerinti fogalmakat érti.

A P/1. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:-mind2 rész tekintetében- Az előzetes igazolás során az EEKD IV.részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal,hogy az alkalm.i követelm.ekkel kapcs. igazolások benyújtására a Kbt.69.§(4)bek. sz. kerül sor.

M/1.A Kr.21.§(2)bek a)pontja alapján a feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett,de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével,azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve,székhelye),

— építési beruházás tárgya,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja(év,hó,nap),

— műszaki átadás-átvétel ideje(év,hó,nap),

— teljesítés helye,

— építési beruházás mennyisége,

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó inf. és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; v. - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§(5)bek szerinti adatok,

— valamennyi olyan adat,melyből az alkalm.i köv.-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2.A Kr.21.§(2)bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,végzettségük/képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetésével,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— szakképzettséget igazoló dok.,

— szakmai gyak.-ot egyértelműen igazoló,a szake. által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap lebontásban,és a szake. munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában)feltüntetésével,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyil., mely tartalmazza a szake. nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy AT nyertessége esetén a szerz. teljesítésében az AT által megjelölt pozícióban részt vesz,és,hogy a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyak.-i idejébe.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilv.tart.ban az ajánlattétel időpontjában szerepel,a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja(saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképz.-t igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).

Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

M/3. A Kr.21.§(2)bek h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,berendezések,valamint műszaki felszereltség leírásával,melyből valamennyi előírt alkalm.köv. egyértelműen megállapítható.E körben Ajánlattevő az adott eszköz,berendezés,műszaki felszereltség rendelkezésre állásának igazolására és leírására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában,melynek tartalmaznia kell:

— berendezés,eszköz rendelkezésre állásának módját (pl. saját,bérelt,lízingelt stb.),

— berendezés,eszköz gyártóját,típusát,és,

— valamennyi olyan adatot,amelyből az alkalm.i köv.nek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Csatolandó:

— a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket,berendezéseket rögzítő tárgyi eszköznyilvántartó karton(ha az eszköz feletti rendelkezési jog alapján az eszköz a kartonon hatályos jogszabályi előírások alapján szerepel),

— ha az alkalm.i követelményt igazoló gazd.szereplő eszköznyilvántartó kartonjában az adott eszköz és/vagy berendezés nem szerepel,úgy az előző francia bekezdésen túl az alkalmassági követelményt igazoló gazd. szereplő rendelkezési jogát alátámasztó egyéb dokumentum is (pl. vonatkozó szerződés másolata).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő (továbbiakban AT),ha:

M/1. nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben bef.,de legfeljebb 13 éven belül megkezdett alábbi,műszaki átadás-átvétellel lezárt,szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával(kal):

M/1.1.

1.rész:összességében legalább(továbbiakban:min.)11km hosszú,min.2x2forgalmi sávos gyorsforgalmi út (továbbiakban:gyorsf.út) új nyomvonalon történő építésére vonatkozó ref-val,vagy ref-kal,mely(ek)közül min.1dbref.min.4km hosszú egybefüggő,min.2x2forgalmi sávos gyorsf.út új nyomvonalon történt építésére vonatkozott

2.rész:összességében legalább(továbbiakban:min.)4 km hosszú, min.2x2forgalmi sávos gyorsforg.-i út új nyomvonalon történt építésére von. ref-val.

M/1.2.

1.rész:min.1dbmin.2x2forgalmi sávos gyorsf.út átvezetését szolg.felüljáró és/vagy híd építése,melynek legnagyobb szabadnyílása min.20m volt;

2.rész:min.1db2x2forgalmi sávos gyorsf.út átvezetését szol. felüljáró és/vagy híd építésére vonatkozó ref-val,melynek legnagyobb szabadnyílása min.30 m volt.

M/1.3.

1.rész:min.1dbmin.2x2forgalmi sávos gyorsf.út és gyorsf.út vagy főút vagy mellékút külön szintű csomópontjának építésére von. referenciával.

2.rész:min.1dbmin.2x2forgalmi sávos gyorsf.út és gyorsf.út vagy főút vagy mellékút külön szintű csomópontjának építésére von.referenciával.

AK gyorsf.út, főút és mellékút alatt19/1994(V31)KHVMrendelet2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994(V31)KHVM rendelet által előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

AT a fenti alk-i köv-eknek egy vagy több referenciával is megfelelhet.

M/2nem állnak rendelk-re legalább az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt)szakemberek:

M/2.1.min.1fő projektvezető szake.,aki a 266/2013(VII11)(továbbiakban:”KR2”) szerintiMV-KÉ(vagy a hatályos átsorolás előtti,azzal egyenértékű)felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel,és min.36hónap közútépítési területen szerzett projektvezetői és/vagy projektvez.helyettesi gyak-al rend.(mindkét részre).

M/2.2.min.1fő útépítési felelős műszaki vez.,aki a ”KR2”szerintiMV-KÉ (vagy a hat.átsorolás előtti,azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel,és min.36hónap közútépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy fő-építésvezetői szakmai gyak-al rend.(mindkét részre).

M/2.3.min.1fő hídépítési felelős műszaki vezető szakemberrel,aki a”KR2”szerintiMV-KÉ (vagy a hat.átsorolás előtti,azzal egyenértékű)felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel,és hídépítés és/vagy-szerelés területén min.36hónap szakmai gyak-al rend(mindkét részre).

M/2.4.min.1fő tervező szakemberrel,aki a „KR2”szerintiKÉ-K(vagy a hat.átsorolás előtti,azzal egyenértékű)tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel,és közútépítéssel kapcsolatos tervezési területen min.36hónap szakmai gyak-al rend.(mindkét részre).

M/2.5.min.1 fő tervező szake.,aki a„KR2”szerinti HT(vagy a hat.átsorolás előtti,azzal egyenértékű)tervezői jogosultság megsz-hez szükséges felsőfokú végzettséggel,és hídépítéssel kapcsolatos tervezési területen min.36hónap szakmai gyak-al rend.(mindkét részre).

AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szüks. végzettséggel egyenértékű végzettséget is,mely egyenértékűséget azAT-nek igazolnia kell.

A fenti pozíciókra külön-külön szake.bemutatása szükséges(egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).

AK közút alatt a19/1994(V31)KHVM rendelet szerinti fogalmakat érti.

M/3. mindkét rész tekinttében nem állnak rend-re legalább az alábbi telj-be bevonni kívánt eszk.,berend.,illetőleg műszaki felsz.:

M/3.1.min. 1 db min. 180 t/h aszfalt beépítésére alk.géplánccal,

M/3.2.min. 1db min. 80 m3/h vagy min. 180 t/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alk. géplánccal.

Alk. ig-ra aKbt.65§(7)-(9),(11)és aKbt.69§(11)bek.,továbbá a Kr24§(1)-(2)bek.is irányadó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész tekintetében:

Késedelmi 0,5 %/nap, a kivitelezési hibajavítás/hiánypótlás késedelmekor 2 %/nap, illetve 1 %/nap,

— Hibás teljesítési 15 %, alvállalkozókkal/szakemberekkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén 0,01 %,

— Meghiúsulási 20 %.

Teljesítési és Jótállási Biztosíték 5 %.

Jótállás 36 hónap.

Szavatosság 60 hónap.

Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(8),

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2),6:155.§,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§, 32/A.-32/B. §.

Részszámlázás havonta.

Előleg: 10 %.

Tartalékkeret 1 %.

Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Részletes információk a közbesz. dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/06/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/06/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Dokumentáció elérése:A közbeszerzési dok. a Kbt. 39.§(1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési dok. ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket a dokumentáció I. kötet A. Bevezető részének 1.4. pontjára.

Ajánlati biztosíték:Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke I. rész tekintetében: negyvenmillió forint, mértéke II. rész tekintetében: harmincmillió forint.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)bek-ben foglaltak szerint.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

További információk a Dokumentációban.

Egyéb:

a)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot.

b)Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont,ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: ár kapcsán fordított arányosítás,1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán)A 2. minőségi kritérium kapcsán abszolút értékelés(megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő).

c) A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő 60 napos ajánlati kötöttséget ért

d) Nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni legalább 100 millió Forint/kár és 500 millió Forint/év terjedelmű felelősségbiztosításra, továbbá legalább 2 000 000 HUF/káresemény és legalább 10 000 000 HUF/év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását kiterjeszteni.(mindkét rész tekintetében)

e)Ajánlatkérő

— nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság)létrehozását sem közös Ajánlattevők,sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában,

— a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja,

— konzultációt nem tart,

— jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bek.alapján indítja meg,

— az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

— jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját,

— jelen felhívásban „Kbt.” alatt a 2015. évi CXLIII.törvényt,Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet, „EEKD” alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az „AK”alatt Ajánlatkérőt, a ”KR2” alatt a 266/2013. (VII.11.)Korm.rendeletet érti,

— Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Halupa Anett(00166),

— Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, a találkozók időpontja és helyszíne:

— 2018. május 3. (csütörtök) 10:00 óra: RUFORM Hungary Betonacél Kft. Kápolnásnyék,Hrsz. 065/19.(I. részre vonatkozóan),

— 2018. május 4. (péntek)10:00 óra: DAK Acélszerkezeti Kft. Sándorháza, Tanya u. (I. és II. részre vonatkozóan),

— 2018. május 7. (hétfő) 10:00 óra: BELFRY Kft., Szolnok, Kőrösi út 55. (II. részre vonatkozóan),

— 2018. május 9. (szerda) 10:00 óra: Szolnok, 32. sz. főút – Széchenyi István krt. körforgalmú csomópont, OMV töltőállomás, korábbi I. szakasz nyomvonalán tárolt anyagok megtekintése (I. részre vonatkozóan),

— 2018. május 10.(csütörtök)10:00 óra:Törökszentmiklós, Kossuth L. u. Shell töltőállomás, korábbi II. és III. szakasz nyomvonalán tárolt anyagok megtekintése (II.részre vonatk.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018