Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 166163-2018

18/04/2018    S75    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2018/S 075-166163

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bittmann Lilla
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Telefon: +36 22576194
Fax: +36 22576195

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kdv.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.kdv.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.eszker.eu/nemzeti-fejlesztesi-programiroda/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)
E-mail: eszker@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszker.eu/

A felhasználói oldal címe: http://www.eszker.eu/

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszker.eu/

A felhasználói oldal címe: http://www.eszker.eu/

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45222100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.2.14)folyt.

Mely speciális tervezési és kivitelezési feladatok organizációs összehangolását teszik szükségessé. Az egyes döntési pontok meghatározása illetve a rendszer elemeinek egymásra épülése sem teszi lehetővé a földrajzilag ugyan különböző helyeken tervezendő és megvalósítandó létesítmények megvalósítását, mint azt műszaki-szakmai szempontból az egységes tervezés, és döntési pontok, a megvalósítás során pedig az organizáció és a rendszer elemeinek egymásra épülése is alátámaszt, hiszen a rendszer egy elemének elmaradása a beruházást megalapozó pályázatban vállat indikátorok nem teljesülését eredményezné, azaz a projektcél megvalósulásának elmaradását, mindezek költséghatékonyság szempontjából is alátámasztottak, figyelemmel az egyes feladatokhoz kapcsolódó garanciális kötelmekre is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45222100
45213250
45111291
45233127
71320000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:

Adony, Székesfehérvár, Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Oroszlány, Polgárdi a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Projekt építési kivit. fel.inak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megval. a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009.Kr. és a hat. jsz-knak megfelelően.

Ált. feladatok: tervezési és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és tereprendezési munkák; elektromos vezeték építés, térvilágítás, GSM rendszerű telefon telepítés, gyengeáramú védelmi rendszer telepítése.

Adony, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:

75fm ivóvíz vez.ép., 155fm technológiai vízvez.ép.; 1db 20/0,4kV-os BHHTR állomás (1600kVA), 1 740m2 HDPE fóliával szigetelt csurg.víz tározó medence ép., 515fm drain vez. és132 fm burkolt csurg.víz elvez. árokkal; 140fm olajjal szenny.vez., 20fm komm.szennyvízvez. olajfogó műtárgyak és tisztító aknák telep.vel; 7 985m2 aszfalt útburkolat; 12 000 m2 betonburkolat ép.; 1db gépkocsi mosó ép.; 380m2 tüzivíz medence ép., 1db üzemag kút ép.; 3 384m2 hasznos alapterületű MBH üzemcsarnok és szoc.ép.rész ép.; 1db abroncsmosó; porta és szoc. konténer ép.; Hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform.eszközökkel; 455fm új kerítés és kapu ép. valamint 856 fm meglévő kerítés felújítása; fúrt kút telep.; 55 000 to/év kap. vegyesen gyűjtött hull. mech.kezelő techn. száll. (1db hengerműves előaprító, 1db mágneses fémleválasztó, 1db dobrosta, 1db adagoló garat, 1db 3 frak.légoszt., 1db vibrációs terítő, 1db örvényáramú szeparátor, 3db optikai válogató+ vibrációs asztal, ~20 db dörzs- vagy lánchajtású gumihev. száll.szal.,2db kompr.,1db utóaprító, vez.), beszerelés, és próbaüzeme

Székesfehérvár, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:

920fm ivóvíz vez.ép.; 160fm olajjal szenny. szennyvízvez., 750fm komm. szennyvízvez., olajfogó, szennyvíz tározó akna ép.; 530fm csap.víz csat. ép., 680fm olajjal szennyezett csat. ép., olajfogó, tisztító aknák telep.; 1 740m2 HDPE fóliával szigetelt csurg.víz medence ép. kompletten, 342 fm csurg.víz elvez. vezeték és 215 fm csurg.víz elvez. árokkal; 14 190 m2 aszfalt útburk. ép., 10 500m2 betonburk. ép.; 1db gépkocsi mosó ép.; 380 m2 tüzivíz medence ép., 1db üzemag kút ép.; 3 930 m2 hasznos alapter. szelektív vál.csarnok és szoc. ép.rész ép.; 2 381 m2 hasznos alapter. előkez. csarnok ép.; 1db abroncsmosó; porta és szoc. konténer ép.; hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform.eszközökkel; kerítés és kapu ép.; fúrt kút telep.; vegyesen gyűjtött és szelektív hull. mech. kezelő techn. száll. (1db hengerműves előaprító, 1db dobrosta, 1db zsákfeltépő adagoló, 1db ballisztikus szep., 1db adagoló garat, 1db mágn. fémleválasztó, 1db vibrációs terítő, 1db örvényáramú szeparátor, 2db optikai válogató+ vibrációs asztal, 1db 3 frak. optikai válogató+ vibrációs terítő, 1db kéziválogató, ~20db dörzs- vagy lánchajtású gumihev. száll.szal, ~2db Lánchajtású gumihev. sülly. száll.szal., 2db kompresszor, 1 db automata bálázó), beszerelés, és próbaüzeme.

Hulladékudvarok telepítése az alábbi fő feladatok szerint, az alábbi tervezett mennyiségben:

Térburkolat, portakonténer szociális helyiséggel (20ft. típus-konténer)(kiv. Dunaújváros ahol portaépület felújítása), szerszámos és mérlegtároló (10ft. típus-konténer), vízellátás, szennyvíz elv, csapadékvíz elv, elektromos energia ellátás, térvilágítás, kerti csap, kerítés és kapu(1db,kiv. Dunaújváros és Székesfehérvár 2db),Székesfehérvár térlefedés (kb. 210m2).

Hulladékudvar térburkolat(kb,m2) vízellátás(kb,fm) szennyvíz elv(kb,fm) csapadékvíz elv(kb,fm) kerítés(kb,fm).

Budakeszi 1200 20 20 35 fm burkolt árok 180.

Dunaföldvár 1000 10 25 6 fm monolit beton folyóka 140.

Dunaújváros 324 82 - 20 fm csapadékcsatorna 55.

Gárdony 1800 10 10 60 fm földárok 230.

Mór 1800 5 10 65 fm földárok 135.

Oroszlány 1035 5 10 50 fm földárok 210.

Polgárdi 980 30 5 50 fm földárok 165.

Székesfehérvár 920 5 30 50 fm földárok 210.

Kivit. során biztosítandó tervezői művezetés is.

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek.főbb paraméterek: közbesz.dok.(III-V. kötetek). A menny. FIDIC indikatív jellegű.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AF III/1.3. M.2.1. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerinti szerződés teljesítésében szerzett többlet szakmai tapasztalata(hó,legkedvezőbb:36hó / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2.AF III/1.3. M.2.2. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember többlet-a 266/2013 K.r. 1. melléklet IV. 3./2. szerinti MV-KÉ jog. megszerzéséhez szükséges többlet-szakmai tap.(hó,legkedv:36hó / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
II.2.14)További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta,s az alábbiakra figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét:

A beszerzési igény a Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítása, azaz a beruházás célja Magyarország egy területén egy hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása.

Folytatás: II.1.4) Rövid meghatározás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT, AV, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt.62.§(1)-(2)bek. meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.(továbbiakban: Kr.)1.§(1) alapján AT-nek (közös AT esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt.67.§(4) szerint AT azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)és(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.AK a Kbt.69.§(4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt.69.§(4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr.1.§(7)bek. foglaltakra.

A Kr.1.§(1) és Kr.2.§(5) alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az EEKD IV. részében a részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.69.§(4)bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§(1)c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r.8.§(1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, ill a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§(1)c) és a 322/2015.K.r.21.§(1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.

A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) bek alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben.

P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el leg-alább a 4 500 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr.1.§(1)alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr.2.§(5)bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1. A Kbt.65.§(1)b) és a Kr.21.§(2)a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hó legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr.21.§(2a) bek. alapján: Az AK a felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hó/nap pontossággal),

— teljesítés helyét,

— szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös AT-i teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr.22.§(5)bek szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.140.§(9)bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, ill szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hó került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr.21.§(2a)bek.a) pontjára valamint a Kr.21/A.§ rendelkezéseire.

M.2. A Kbt.65.§(1)b) és a Kr.21.§(2)b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell: önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentum másolatát, rendelkezésre állási nyilatkozatát.(Részletesebben az AD1. kötet 3. fejezet, 23. pont).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunká(kk)val:

Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:

— összesen legalább 2 000 m2 alapterületű csarnok építést,

— min. 1 db hídmérleg építést, az ahhoz kapcsolódó, a hídmérleg rendeltetésszerű működését biztosító informatikai eszközökkel,

— min 35 000 to/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia telepítését, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító és dobrosta és légosztályozó és vibrációs terítő és szállítószalagok és utóaprító és zsákfeltépő és kéziválogató és vezérlés,

— összesen legalább 16 000 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést,

— csurgalékvízelvezető csatorna és szigetelt csurgalékvíz medence építését,

— legalább 1 db szociális és/vagy iroda épület,

— a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (ivóvíz- és szennyvíz- és csapadék víziközmű kiépítése; és elektromos vezetékhálózat kiépítése),

— új ipari építmény kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés teljesítése során sor került útépítés tervezés és magasépítési tervezés és közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezés ellátására is.

A fentiek szerinti minimumkövetelményeket legfeljebb 4 db referenciából lehet teljesíteni azzal, hogy minimum 7 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építésnek egy darab referencián belül kell teljesítettnek lennie. A referenciák között az átfedés megengedett. Egy szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási létesítmény kivitelezésében.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 2. rész 2. pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M2.4) 1 fő gépészmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási gépek üzemeltetése és/vagy karbantartása területén legalább 3 éves (36 hónapos) tapasztalattal.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember több pozícióra is bemutatható, azonban az M.2.1) és M.2.2) pont szerinti szakembernek egymástól eltérőnek kell lennie.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér:a szerz. szerinti tartalékkeret(TK) és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 1 %-a/nap,de max a TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 25 %-a.

Meghiúsulási kötbér:abban az esetben amennyiben olyan okból, amiért a nyertes AT felelős a szerz. teljesedésbe menése meghiúsul, a szerz. szerinti TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 25 %-a.

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételt köv. naptól 24 hó.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5 %-a (ellenérték vált. az összegét nem érinti).

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5 %-a.

AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.134.§(5)bek. alapján a 134.§(4)bek. figy.bevételével.

Előleg:AK a szerz. TK nélküli elszám. össz. 10 %-a és a folyósított előleg különb. jutó tám. össz. vonatkozásában előleg-visszafizetési bizt. adáshoz köti. AK a szerz TK nélküli elszám. össz. 50 %nak megfelelő előleg igénylést bizt.

Szerz. és kifizetés pénzneme:HUF.Utófin.

Tartalékkeret: nem kerül alkalm.

VI.4.3.)pont folyt

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/06/2018
Helyi idő: 13:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/06/2018
Helyi idő: 13:30
Hely:

ÉSZ-KER Zrt., 1026 Budapest, Pasaréti út 83., (BBT Irodaház) III. emelet Tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány).

3. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

4. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is),

— Kbt. 66.§ (2) bek. nyilatkozat,

— Kbt. 66.§ (4) szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap.

5. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. r.szempont (ár): a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. ért. r.szempont 1. és 2. alszemp. esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1. és 2.2: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)

6. III.1.2) P.1.-P.2. valamint III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

7. Ajánlati biztosíték 10 M HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00338264-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya. Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges

8. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.

10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos inf: Kbt. 148.§ előírásai szerint.

További inf. folyt:

11. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja.

12. AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr.46.§(3)bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

13. AK felhívja a figyelmet, hogy 339/2014.KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában megjelölt 2.szervezet, azaz a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

14. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

15. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös AT-k által cégszerűen aláírt közös AT-i megállapodást.

16. A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) valamint 50 millió Ft/év és 15 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

17. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 Kr.1. melléklet IV. 2. rész 2. p. szerinti MV-M jogosultsággal és az 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.2-M.2.3 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

18. Egyéb szerz.kötési feltétel: MSZ EN ISO 14001 tanúsítvány.

19. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt.39.§(1)bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a AF I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az AK és AK nevében eljáró az eljárás során(adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket az AD I. kötet 1.2. pontjára;

20. AF IV.2.6) meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

21. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

III.1.1.) pont folyt:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.2.2)pont folyt:

A kifizetés során von. jsz-ok: 2007.évi CXXVII.tv, Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6)bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014.AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít, az AK elismert szerz.szerinti telj. mértékének megfelelően, részszámla szerinti nettó ellenszolg. szerz megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Részl:AD.I. és AD.II.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018