A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 166170-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 075-166170

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Telefon: +36 14122461
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Építési övezet: ("C-D" építési hely).

Beépítési mód: szabadon álló.

Telek területe: 962 303 m².

Tervezett épületmagasság: 22 m.

Beépítettség: 11 314,10 m².

Összes szintterület: 31 727,71 m².

Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m².

Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m².

Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes” funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.

A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó tartalmak, valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:

— 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem,

— gyerekmúzeum,

— múzeumpedagógia,

— látogatóközpont,

— foodcourt.

A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:

— könyvtár,

— üzemeltetési irodák,

— műtárgykezelés.

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m² állandó és 2266 m² időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés, a rakodók és parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják.

A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt elkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen elkészülnek, így ezek nem részei ennek a munkának.

Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet monolit vasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.

Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek megfelelően. A szigetelt felület cca. 22 000 m². A burkolat aránya nagyjából 1/3.

Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5 100 m². Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzat karakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve azt.

A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek. Mindemellett jelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken. Ennek mértéke cca. 3 600 m².

A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7 400 m²), a múzeumi területeken álpadlóra szerelt gumi burkolat található (cca. 7 900 m²). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák), fával burkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.

Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztül működik.

A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére. Az épületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal sincsenek ellátva.

Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris elemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.

A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai hangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése: vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500 Hz...1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.

Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.

Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózat fejlesztése is része a feladatnak:

A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a műszakiban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki ütemterv megalapozottsága / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációjának minősége / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 900
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A megadott szám egy technikai szám, amely a hirdetmény feladása érdekében került csak megadásra. Ajánlatkérő nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Hibás teljesítési kötbér: Ha a BREEAM Excellent minősítést a Projekt nem szerzi meg: nettó Vállalkozói Díj 1 %-a.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2)-(3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (épület generálkivitelezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben az üzemi eredménye bármelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte megműködését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület generálkivitelezése) származó - árbevétele nem éri el a 15 000 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (épület generálkivitelezése) árbevétele mindösszesen nem éri el a 15 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb generálkivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.

M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

M3) a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján a jelentkezőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.

M4) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. c) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

M5) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. f) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik.

M1) a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben összesen az alábbi referenciákkal:

A) 1 db legalább 8000 m² nettó alapterületen megvalósult épület, amely tartalmazott legalább 2000 m3 monolit vasbeton tartószerkezet készítési munkát is;

B) 1 db megvalósult olyan épület, amely legalább 8 000 m² nettó alapterületű, és amelyben szellőzés, fűtés-hűtés és sprinkler-rendszer készült;

C) 1 db megvalósult olyan épület, ahol legalább 150 fő befogadására alkalmas előadóterem és /vagy rendezvényterem és/vagy konferenciaterem és/vagy színházterem készült(-ek) amely tartalmazott épület akusztikai és audiovizuális (hang és fénytechnikai) rendszer kiépítését;

D) 1 db megvalósult olyan épület, ahol legalább 300 m² alapterületű kiállítótér funkcióval rendelkező helyiség(-ek) készült(-ek) készültek.

Egy referencia több alkalmassági követelmény teljesülésének igazolásához is felhasználható.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

B) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

C) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

D) min. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

E) min. 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;

F) min. 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (Breeam vagy Leed) szakember

Ugyanazon szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.

M3) az elmúlt három évben évente legalább 100 fő statisztikai létszámmal.

M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.

M5) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,01 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a és a felhívás II.2.14. pontja szerint.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 - 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30., 32. és 32/A és B. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) és (7) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közb. dok. tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 04/06/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) A jelentkezések felbontásának időpontja: 2018.05.16. 11:00, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.

3) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát. Amennyiben a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

5) Csatolni kell a Kbt. 66. § (4)-(6) bek. szerinti nyilatkozatot. A Kbt.66.§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

6) Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempontok esetén a sorba rendezés és fordított arányosítás. Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 1-100.

7) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

8) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

9) Ajánlatkérő a Kbt.57.§(2) bek. szerint a közb. dokumentumokat valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) előzetes regisztrációt követően.

10) A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 3 milliárd Ft és min. 300 millió Ft/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok-ban részletezettek szerint.

11) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.

12) Az elektronikus és a papíralapú jelentkezés eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott jelentkezés az irányadó. A jelentkezést és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott bekötött példányban valamint 1 példány CD-n vagy DVD-n (pdf formátum) kell elkészítenie és benyújtani.

13) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783, Vincze Gabriella 00853.

14) Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85. § (2) b) pontja, mivel a közbeszerzés tárgya innovatív megoldásokat tartalmaz. Magyarországon együttesen még nem alkalmazott technológiákat (monolit és utófeszített íves külső vonalú vasbetonszerkezetek, egyedi szabályozás, megújuló hűtés-fűtés rendszerek, integrált gyengeáramú rendszereket, intenzív zöldtető, stb.) tartalmazó épület megvalósítása a feladat. A részletes indoklást a dokumentáció tartalmazza.

15) A II.2.7. pontban megadott időtartam naptári napban értendő.

16) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018