Tjänster - 166210-2022

30/03/2022    S63

Sverige-Växjö: Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer

2022/S 063-166210

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0662
Postadress: Box 1222
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Hidajete Fejzullahu
E-post: Hidajete.Fejzullahu@vaxjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vaxjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcnxswmj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcnxswmj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Digitalparkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd

Referensnummer: KS 2021-00312
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212400 Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser digitala appar för digital parkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48614000 Datainsamlingssystem
48810000 Informationssystem
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72250000 System- och stödtjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
72267100 Underhåll av IT-programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Växjö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Digitalparkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd.

Upphandlingen är delad i tre delområden.

Delområde I-Digitalparkering: Utvecklingen av mobila betalningar och kringtjänster går fort. Leverantören förväntas arbeta aktivt med att förbättra och vidareutveckla sina tjänster för att möta nuvarande och framtida behov under hela avtalstiden. Kunden/parkören ska kunna välja att betala för endast den tid den parkerar. Det innebär att när kund avslutar parkeringen och den faktiska kostnaden är exempelvis ”5:27”, är det den kostnaden som leverantören ska debitera kund. Inga avrundningar upp eller ner tillåts. Det ska vara enkelt för parkören att välja ett nytt betalmedel, eller använda övriga tjänster. Leverantören förväntas erbjuda en hög servicenivå där kundnytta är av yttersta vikt och tjänsterna ska vara enkla och säkra att använda.

Delområde II - HUB-insamlingsdata: Köparen avser i denna del upphandla ett verktyg/HUB för att samla ihop all kommande parkeringsdata med medföljande Backoffice program. Denna del omfattar en datainsamlings-HUB för parkeringsdata samt drift och support under avtalstiden. Syftet med datainsamlingshubben är att hantera beställarens parkeringsdata på ett ställe. Avsikten är att de tjänster och produkter som hanterar parkeringsdata ska integreras med datainsamlingshubben och att produkter och funktioner ska kunna förändras och utvecklas under avtalstiden.

Delområde III - Digitala parkeringstillstånd: Köparen avser i denna del upphandla ett webbaserat system för hyra och betalning av digitala parkeringstillstånd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2022
Slut: 31/05/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/04/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/03/2022